Noms de les aules

Aules

Per tal de fer més visible la professió de traductor i que els estudiants coneguin la història dels qui ens han precedit, el Deganat de ja fa uns quants anys va decidir dedicar cada una de les aules de la facultat a un traductor o una traductora al català. Davant de cada porta hi ha un placa amb una breu ressenya d'una traductora o d'un traductor insigne.Llista d'aules i traductors: