Comissions

 

Comissió amb competències sobre ordenació acadèmica i qualitat
Anna Matamala, vicedeganat responsable de l’àmbit d’ordenació acadèmica 
Sílvia Bau, gestora de qualitat 
Joaquín Beltrán, director del DTIEAO
Blai Guarné, coordinació GEAO
Pilar Cid, coordinació GTI
Mireia Vargas, coordinació GEEX
David Saurí, coordinació MUEGAO
Marta Arumí, coordinació MUIC
Olga Torres, coordinació MUTTT
Carme Mangiron, coordinació MUTAV 
Patricia Rodríguez, coordinació MUTEI 
Núria Gallego, en representació de la Gestió Acadèmica 
Remei Perpinyà, en representació del professorat GTI permanent
Carles Biosca, en representació del professorat GTI no permanent 
Makiko Fukuda, en representació del professorat GEAO permanent 
Montserrat Crespín, en representació del professorat GEAO no permanent
Antonio Ríos, en representació del professorat permanent dels màsters 
Judith Cortés, en representació del professorat no permanent dels màsters 
Mila Bosch, en representació de l'alumnat del GEAO 
Yuliya Melnyk, en representació de l'alumnat del GTI 
Bernat Aranda, en representació de l'alumnat dels màsters 
Alumnat GEEX, vacant 

 

Comissió amb competències sobre economia i serveis
Albert Branchadell (degà, presidència)
Isabel Durbán (administradora, presidència) 
Ramon Lladó (en representació del professorat permanent)
Pau Llorente (en representació de l’alumnat)
Antonia Quintero (en representació del PAS) 
Mireia Vargas (en representació del professorat no permanent)

 

Comissió d'espais
Albert Branchadell (degà, presidència)
Isabel Durbán (administradora, presidència)
Ascensión Gómez (representant del PAS)
Guillem Martínez (representant de l’alumnat, GTI)
Júlia Mateos (representant del PAS)
Lucía Molina (representant del professorat permanent)
Ramon Piqué (representant del professorat permanent)
Gerard Polinario (representant de l’alumnat, GTI)
Miquel Àngel del Rio Morillas (representant del professorat temporal)
Pilar Sánchez (representant del professorat permanent)

 

Comissió d'igualtat
Amelia Sáiz (presidència)
Xènia Amorós (representant del professorat temporal)
Verónica Díaz Ledesma (representant de l’alumnat, GTI)
Mari Carmen Espín (representant del professorat temporal)
Isabel Durban (representant del PAS)
Núria Gallego (representant del PAS)
Anna Gil (representant del professorat permanent)
Maria Antonia Martí Escayol (representant del professorat permanent)
Alexandra Maza (representant de l’alumnat, GTI)
Andrea Olivares Torres (representant de l’alumnat, GEAO)
Laia Paris Ferrer (representant de l’alumnat, GTI
 

Comissió de reforma del Grau en Traducció i Interpretació
Albert Branchadell (degà, presidència) 
Hesham Abu-Sharar(representant de Llengua i Traducció C) 
Marta Arumí (representant d’Interpretació) 
Laura Berenguer (representant de Llengua B) 
Àngels Catena (representant de Llengua B) 
Pilar Cid (coord. de titulació) 
Anabel Galán (representant de Traducció B-A) 
Amparo Hurtado (representant de continguts teòrics) 
Inna Kozlova (representant de Llengua i Traducció C) 
Ramon Lladó (Representant de Traducció B-A) 
Laia Llinàs (representant de l’alumnat) 
Marisa Presas (representant de Traducció B-A) 
Antonio Ríos (representant de Llengua A) 
Pilar Sánchez Gijón (representant de Tecnologies de la traducció) 
Laura Santamaria (representant de Traducció B-A) 
Xavier Villalba (representant de Llengua A)