UAB en dades

Personal acadèmic

Dades a desembre 2014
Categoria  Empleats
Dona Home Total
Catedràtic universitari 85 267 352
Catedràtic escola universitària 4 10 14
Titular universitari 318 499 817
Titular escola universitària 18 16 34
Catedràtic contractat 1 7 8
Professor agregat 122 160 282
Professor lector 29 21 50
Associat 446 533 979
Associat mèdic 218 343 561
Associat permanent estranger 0 6 6
Professor col·laborador permanent 10 1 11
Visitant 24 16 40
Professors emèrits 15 36 51
Professors emèrits (Pla d'emeritatge) 38 43 81
Contractats doctors 63 45 108
Associat infermeria 20 7 27
Associat fisioteràpia 38 24 62
Associats psicolgoia 1 1 2
Total 1.450 2.035 3.485
Personal acadèmic per categories (Excel)

Consulta aquesta informació al següent document:
Personal acadèmic per departaments i per categories (Excel)

Consulta aquesta informació al següent document:
Personal acadèmic i homologat per departaments i categories (Excel)


Dades a desembre 2014
Branca  % Empleats
Dona Home Total Dona Home Total
Ciències Socials 47,0% 53,0% 100,0% 533 601 1.134
Ciències Humanes 41,8% 58,2% 100,0% 160 223 383
Ciències Experimentals 37,9% 62,1% 100,0% 218 357 575
Ciències de la Salut 38,6% 61,4% 100,0% 415 659 1.074
Tecnologies 23,6% 76,4% 100,0% 47 152 199
Total 40,8% 59,2% 100,0% 1.373 1.992 3.365

Personal acadèmic per branques de coneixement (Excel)

Dades a desembre 2014
Edat Empleats
Dona Home Total
menys de 25 1 1 2
de 25 a 34 152 87 239
de 35 a 44 416 415 831
de 45 a 54 498 721 1.219
de 55 a 65 299 616 915
més de 65 84 195 279
Total 1.450 2.035 3.485

Personal acadèmic per edat (Excel)

Dades a desembre 2014
Nacionalitat empleat Empleats
Dona Home Total
Alemanya 7 9 16
Andorra 2 0 2
Argentina 6 3 9
Austràlia 1 1 2
Àustria 0 2 2
Bulgaria 1 2 3
Canadà 0 2 2
Colòmbia 1 1 2
Cuba 0 1 1
Dinamarca 1 1 2
Espanya 1.364 1.955 3.319
Estats Units d'Amèrica 2 3 5
França 14 8 22
Grècia 0 1 1
Holanda 1 3 4
Hongria 0 1 1
Regne Unit 11 11 22
Irlanda 1 2 3
Itàlia 14 18 32
Japó 3 1 4
Letònia 1 0 1
Marroc 0 2 2
Mèxic 1 0 1
Perú 2 0 2
Polònia 2 0 2
Portugal 3 0 3
Romania 2 0 2
Rússia 2 1 3
Sèrbia 1 1 2
Suècia 1 0 1
Suïssa 0 3 3
Corea del Sud 0 1 1
Taiwan 2 0 2
Turquia 0 1 1
Uruguai 1 0 1
Veneçuela 2 0 2
Xile 1 1 2
Total 1.450 2.035 3.485

Personal acadèmic per nacionalitat (Excel)

Nombre de dies de les estades de recerca del professorat l'any 2014
       
Departament Dona Home Total 
Departament d'Antropologia Social i Cultural 123 54 177
Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius 348 15 363
Departament d'Art i de Musicologia 120 247 367
Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia 39 90 129
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia 149 43 192
Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular 8 229 237
Departament de Ciència Animal i dels Aliments 102 30 132
Departament de Ciència Política i de Dret Públic 76 673 749
Departament de Ciències de la Computació 74 117 191
Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana 0 146 146
Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat 111 104 215
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials 35 34 69
Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals 88 0 88
Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal 0 5 5
Departament de Dret Privat 138 30 168
Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques 191 188 379
Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia 328   328
Departament de Filologia Anglesa i de Germanística 132 97 229
Departament de Filologia Catalana 98 271 369
Departament de Filologia Espanyola 12 667 679
Departament de Filologia Francesa i Romànica 39 126 165
Departament de Filosofia 16 144 160
Departament de Física 30 646 676
Departament de Genètica i de Microbiologia 27 12 39
Departament de Geografia 14 232 246
Departament de Geologia 4 315 319
Departament de Matemàtiques 174 648 822
Departament de Medicina i Cirurgia Animals 9 1220 1229
Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics 0 144 144
Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura 7 11 18
Departament de Pedagogia Aplicada 368 62 430
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social 149 0 149
Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva 0 25 25
Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació 8 142 150
Departament de Prehistòria 204 226 430
Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut 30 102 132
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació 228 97 325
Departament de Psicologia Clínica i de la Salut 201 5 206
Departament de Psicologia Social 299 207 506
Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual 0 69 69
Departament de Química 53 248 301
Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals 1106 154 1260
Departament de Sociologia 22 599 621
Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes 0 190 190
Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental 1259 208 1467
Departament d'Economia Aplicada 176 816 992
Departament d'Economia i d'Història Econòmica 173 1532 1705
Departament d'Empresa 78 729 807
Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions 0 9 9
Departament d'Enginyeria Electrònica 5 62 67
Departament d'Enginyeria Química 60 171 231
Departament d'Història Moderna i Contemporània 11 146 157
Departament d'Infermeria 60 0 60
Total general 6982 12337 19319

Nombre de dies de les estades del personal acadèmic (Excel)

Dades a desembre 2014
Categoria Empleats
Dona Home Total
Investigadors Ramon i Cajal 7 16 23
Investigadors Posdoc UAB 3 3 6
Investigadors Beatriu Pinos 4 8 12
Investigador Juan de la Cierva 11 5 16
Contractats doctors 24 36 60
Altres Investigadors 10 16 26
Total 59 84 143

Personal investigador postdoctoral per nacionalitat

Nacionalitat empleat Empleats
Dona Home Total
Alemanya 0 1 1
Argentina 1 1 2
Àustria 0 1 1
Bèlgica 1 0 1
Bulgaria 1 0 1
Colòmbia 0 2 2
Espanya 43 54 97
Estats Units d'Amèrica 0 2 2
Finlàndia 1 0 1
França 1 4 5
Grècia 0 4 4
Holanda 1 0 1
Hongria 0 1 1
Índia 0 1 1
Regne Unit 1 1 2
Itàlia 2 8 10
Lituània 1 0 1
Mèxic 0 1 1
República Txeca 1 0 1
Rússia 1 0 1
Sèrbia 1 0 1
Suècia 0 1 1
Turquia 1 1 2
Xina 2 1 3
Total 59 84 143

Personal investigador doctor (Excel)