UAB en dades

Presentació

Presentació

Memòria del curs acadèmic 2014-2015 de la Universitat Autònoma de Barcelona

En aquesta pàgina podeu trobar informació detallada sobre les magnituds principals que descriuen l'activitat del curs 2014-2015 a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).