UAB en dades

Dades bàsiques

Dades bàsiques 2014-2015

Dades generals Nombre
Estudiants de grau 26.975
Estudiants de grau equivalents a temps complet 24.799
Titulats de grau 5.459
Estudiants de doctorat 4.186
Estudiants de màster oficial 2.339
Estudiants de màster propi  3.538
Estudiants de formació continuada o permanent 8.486
Estudiants estrangers d'intercanvi  3.453
Estudiants estrangers de grau a la UAB  1.457
Estudiants estrangers de màster oficial 706
Estudiants estrangers de doctorat 1.396
Personal acadèmic 3.629
Personal acadèmic homologat 2.640
Personal investigador postdoctoral 144
Personal investigador en formació 607
Personal d'administració i serveis 2.350
Titulacions de grau 93
Màsters oficials 136
Màsters propis 182
Programes de formació continuada o permanent 361
Programes de doctorat 78
Tesis doctorals llegides 619
Llibres a les biblioteques 1.245.766
Recursos obtinguts per a la recerca i la transferència de tecnologia 60.115.548,07
Articles publicats 3.240
Nombre d'articles publicats en revistes indexades al Web of Science situades al primer quartil 1.735
Pressupost 294.775.049

Dades bàsiques 2014 (Excel)