UAB en dades

Aprenentatge d'idiomes

Resum dels cursos d'idiomes del curs 2014-2015

UAB Idiomes Campus

Idioma Nombre d'alumnes
Alemany 311
Anglès 1396
Català 1372
Espanyol 177
Francès 393
Italià 64
Japonès 18
Altres 9
Total 3740

UAB Idiomes Barcelona
Idioma Nombre d'alumnes
Alemany 15
Anglès 1421
Espanyol 1422
Francès 23
Italià 10
Total 2891

Resum dels cursos d'diomes del 2014-2015 (Excel)