UAB en dades

Finançament de la recerca

Capítol Import 2014
Ajuts Internacionals 6.565.205,68 €
Altres Ajuts 1.744.260,42 €
Beques 5.930.920,00 €
Convenis 10.176.973,33 €
Facturació per prestació de serveis 5.921.454,90 €
Finançament Específic 1.623.513,00 €
Grups i Xarxes 3.428.100,00 €
Incorporació de personal 2.307.357,42 €
Infraestructura 3.523.969,71 €
Mobilitat 515.012,76 €
Projectes 18.378.780,85 €
Total 60.115.548,07 €

Finançament de la recerca (Excel)

Tipus d'entitat Import
Empreses 10.852.957,77 €
Administració Europea 5.511.997,78 €
Administració Estatal 23.512.691,98 €
Administració Autonòmica i Local 13.329.182,57 €
Ensenyament Superior/Universitats 987.263,07 €
Facturacions per prestacions de serveis 5.921.454,90 €
Total 60.115.548,07 €

Finançament de la recerca per procedència dels fons (Excel)

Tipus Entitat Ajut Nº Convenis Import
Empreses 453 8.826.065,42 €
Administració Europea 0 0,00 €
Administració Estatal 8 80.197,15 €
Administració Autonòmica i Local 59 877.576,13 €
Ensenyament Superior/Universitats 54 393.134,63 €
Total 574 10.176.973,33 €

Nombre i import dels convenis de recerca (Excel)