UAB en dades

Estudis

Estudis de grau en centres propis
Curs acadèmic 2014-15

Branca Estudis
Arts i Humanitats
  Graduat en Arqueologia
  Graduat en Estudis Anglesos
  Graduat en Estudis Clàssics
  Graduat en Estudis d'Anglès i Català
  Graduat en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
  Graduat en Estudis d'Anglès i Espanyol
  Graduat en Estudis d'Anglès i Francès
  Graduat en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques
  Graduat en Estudis de Català i de Clàssiques
  Graduat en Estudis de Català i Espanyol
  Graduat en Estudis de Francès i Català
  Graduat en Estudis de Francès i d'Espanyol
  Graduat en Estudis de Francès i de Clàssiques
  Graduat en Estudis de l'Àsia Oriental
  Graduat en Estudis Francesos
  Graduat en Filosofia
  Graduat en Història
  Graduat en Història de l'Art
  Graduat en Humanitats
  Graduat en Llengua i Literatura Catalanes
  Graduat en Llengua i Literatura Espanyoles
  Graduat en Musicologia
  Graduat en Traducció i Interpretació
  Graduat en Traducció i Interpretació i Llicenciat en Filologia Francesa
Ciències Socials i Jurídiques
  Graduat en Administració i Direcció d'Empreses
  Graduat en Administració i Direcció d'Empreses i Graduat en Dret
  Graduat en Antropologia Social i Cultural
  Graduat en Ciència Política i Gestió Pública
  Graduat en Ciència Política i Gestió Pública i Graduat en Dret
  Graduat en Comptabilitat i Finances
  Graduat en Comunicació Audiovisual
  Graduat en Criminologia
  Graduat en Criminología i Graduat en Dret
  Graduat en Dret
  Graduat en Dret i Graduat en Relacions Laborals
  Graduat en Economia
  Graduat en Educació Infantil
  Graduat en Educació Infantil i Graduat en Educació Primaria
  Graduat en Educació Primària
  Graduat en Educació Social
  Graduat en Empresa i Tecnologia
  Graduat en Geografia i Ordenació del Territori
  Graduat en Pedagogia
  Graduat en Periodisme
  Graduat en Publicitat i Relacions Públiques
  Graduat en Relacions Laborals
  Graduat en Sociologia
Ciències de la Salut
  Graduat en Ciència i Tecnologia dels Aliments
  Graduat en Ciències Biomèdiques
  Graduat en Fisioteràpia
  Graduat en Infermeria
  Graduat en Logopèdia
  Graduat en Medicina
  Graduat en Psicologia
  Graduat en Veterinària
Enginyeria i Arquitectura (Tècniques)
  Enginyer en Informàtica i Graduat en Matemàtiques
  Graduat en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
  Graduat en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
  Graduat en Enginyeria Informàtica
  Graduat en Enginyeria Informàtica i Graduat en Enginyeria Electrònica de Comunicacions
  Graduat en Enginyeria Informàticai Graduat en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
  Graduat en Enginyeria Química
  Graduat en Gestió Aeronàutica
Ciències Experimentals
  Graduat en Biologia
  Graduat en Biologia Ambiental
  Graduat en Bioquímica
  Graduat en Biotecnologia
  Graduat en Ciències Ambientals
  Graduat en Ciències Ambientals i Graduat en Geologia
  Graduat en Estadística Aplicada
  Graduat en Estadística Aplicada i Graduat en Sociologia
  Graduat en Física
  Graduat en Física i Matemátiques
  Graduat en Física i Química
  Graduat en Genètica
  Graduat en Geologia
  Graduat en Matemàtiques
  Graduat en Microbiologia
  Graduat en Nanociència i Nanotecnologia
  Graduat en Química

Estudis de grau en centres propis (Excel)

Estudis de grau en centres adscrits
Curs acadèmic 2014-15

Branca Estudi
Ciències de la Salut  
  Fisioteràpia
  Infermeria 
  Logopèdia 
  Podologia 
  Teràpia Ocupacional 
Ciències humanes  
  Arts i Disseny 
  Disseny 
Ciències socials  
  Direcció Hotelera 
  Direcció de Comerç i Distribució (títol propi)
  Educació Infantil 
  Gestió d'Empreses
  Prevenció i Seguretat Integral 
  Turisme 
Enginyeries  
  Enginyeria Electrònica Industrial Automàtica 
  Enginyeria Elèctrica 
  Enginyeria Mecànica 
  Enginyeria d'Organització Industrial 
  Informàtica i Serveis 
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica + Enginyeria Mecànica

Estudis de grau en centres adscrits (Excel)

Estudis de màsters oficials
Curs acadèmic 2014-15

Advocacia
Anàlisi Econòmica / Economic Analysis
Anàlisi Econòmica Especialitzada 
Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic
Antropologia Biològica
Antropologia Social i Cultural / Social and Cultural Anthropology
Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social
Aqüicultura
Arqueologia Clàssica
Arxivística i Gestió de Documents
Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura
Bioinformàtica / Bioinformatics
Biologia i Biotecnologia Vegetal
Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina
Biotecnologia Avançada
Ciència Cognitiva i Llenguatge
Ciència de Dades / Data Science 
Ciència Política / Political Science
Citogenètica i Biologia de la Reproducció
Comptabilitat Superior i Auditoria
Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Criminologia i Execució Penal
Cronicitat i Dependència
Direcció i Gestió de Centres Educatius
Direcció i Organització de Turisme d'Esdeveniments
Direcció i Organització Industrial
Dret Empresarial
Dret Públic i Processos d'Integració Multinivell
Drets Sociolaborals
Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat
Economia i Administració d'Empreses / Economics and Business Administration
Egiptologia
Elaboració de Diccionaris i Control de Qualitat del Lèxic Espanyol
Electroquímica, Ciència i Tecnologia
EMFOL - Producció d'Aliments d'Origen Animal / Food Products of Animal Origin
Enginyeria Biològica i Ambiental
Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering
Enginyeria Informàtica / Computer Engineering
Erasmus Mundus en mediació intermediterrània: cap a la inversió i la integració / Erasmus Mundus in Crossing the Mediterranean: Towards Investment and Integration
Erasmus Mundus Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica / European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics
Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies
Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes
Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania
Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge
Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social 
Estudis Teatrals
Estudis Territorials i de la Població
Farmacologia
Farmacovigilància i Farmacoepidemiologia / Phrmacovigilance and Pharmacoepidemiology
Filosofia Analítica
Física d'Altes Energies, Astrofísica i Cosmología / High Energy Physics, Astrophysics and Cosmology
Fisioteràpia de l'Esport i Readaptació de l'Activitat Física
Fisioteràpia del Tòrax
Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (Especialitat de Matemàtiques)
Fotònica / Photonics
Genètica Avançada / Advanced Genetics
Geologia i Geofísica de Reservoris
Gestió Aeronàutica
Gestió de la Informació i del Coneixement en l'Àmbit de la Salut
Gestió de Riscos Tecnològics i Laborals
Gestió de Sòls i Aigües
Gestió dels Recursos Humans en les Organitzacions
Gestió d'Empreses Hoteleres
Gestió Documental, Transparència i Accés a la Informació
Gestió Pública
Gestió, Organització i Economia de l'Empresa / Management, Organization and Business Economics
GLOBED - Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / Erasmus Mundus in Education Policies for Global Development
Història Contemporània
Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat
Història Econòmica
Identitat Europea Medieval
Immunologia Avançada
Iniciació a la Recerca en Salut Mental
Integració Europea
Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut
Investigació Translacional en Fisioteràpia
JEMES - Erasmus Mundus en Estudis Ambientals: Ciutats i Sostenibilitat / Environmental Studies - Cities and Sustainability
Joventut i Societat
Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals
Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera
Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management
Màrqueting
MATHMODS - Erasmus Mundus en Modelització Matemàtica l'Enginyeria: Teoria, Computació i Aplicacions / Erasmus Mundus in Mathematical Modelling in Engineering: Theory, Numerics, Applications
Medicina Transfusional i Teràpies Cel.lulars Avançades / Transfusion Medicine and Advanced Cell Therapies
Mediterrània Antiga
Microbiologia Aplicada
Microcirurgia Reconstructiva / Reconstructive Microsurgery
Millora Genètica Animal i Biotecnologia de la Reproducció
Mitjans, Comunicació i Cultura
Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering
MUNDUS MAPP - Erasmus Mundus Polítiques Públiques / Public Policy
Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga
Nanociència i Nanotecnologia Avançades / Advanced Nanoscience and Nanotechnology
Neurociències
Neurorehabilitació
Osteopatia
Patogènesi i Tractament de la Sida
Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques
Política Social, Treball i Benestar
Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l'Ambient i el Paisatge
Polítiques Socials i Acció Comunitària
Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana
Prevenció i Gestió de Riscos en la Comunitat
Psicologia de l'Educació - MIPE
Psicologia General Sanitària
Psicopedagogia
QEM - Erasmus Mundus en Models i Mètodes d'Economia Quantitativa / Models and Methods of Quantitative Economics
Qualitat d'Aliments d'Origen Animal
Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research
Recerca Aplicada en Economia i Empresa / Applied Research in Economics and Business
Recerca Biomèdica Translacional
Recerca Clínica
Recerca en Art i Disseny
Recerca en Comunicació i Periodisme
Recerca en Educació
Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut
Recerca i Innovació en Cures Infermeres
Recerca i Intervenció Psicosocial
Recursos Minerals i Riscos Geològics
Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva
Relacions Internacionals
Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament
Reptes de la Filosofia Contemporània
Retina
Salut Pública
Sanitat i Producció Porcina
Seguretat Alimentària
Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions
Seguretat Internacional
Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica
Tractament de la Informació i Comunicació Multilingüe
Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals
Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge
Unió Europea-Xina: Cultura i Economia
Visió per Computador / Computer Vision

Estudis de màsters oficials (Excel)

Estudis de màsters propis
Curs acadèmic 2014-15

Programa 
Administració i Direcció de Comerços i Distribució
Administration and Management of Commercial Businesses and Distribution
Andrologia Clínica
Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Aplicació i Control de la Terapèutica Antimicrobiana Intrahospitalària
Assistència Integral en Urgències i Emergències
Atenció del Malalt Respiratori Crònic Avançat 
Atenció d'Infermeria a la Persona amb Problemes Cardíacs
Atenció d'Infermeria al Nen i a l'Adolescent
Atenció Integral al Pacient Crònic 
Atenció Pal.liativa Integral a Persones amb Malalties Avançades
Biologia de la Reproducció i Tècniques de Reproducció Humana Assistida 
Cardiologia de les Cardiopaties Congènites
Ciència i Benestar de l'Animal de Laboratori
Cirurgia Oncològica 
Cirurgia Plàstica, Oftàlmica i Orbitària 
Coaching Sistèmic 
Comptabilitat Superior i Auditoria 
Comunicació de Conflictes Armats, Pau i Moviments Socials
Comunicació i Educació (online)
Comunicació i Educació (Presencial)
Comunicació i Màrqueting On Line 
Comunicació, Periodisme i Humanitats
Còrnia i Cirurgia Refractiva
Creació de Videojocs
Creativitat Estratègica en Informació Audiovisual
Criminalística 
Cures Intensives Infermeres Neonatals i Pediàtriques
Dansa Moviment Teràpia
Dermatologia Pediàtrica Avançada
Dietètica i Nutrició Humana
Direcció de Centres per a la Innovació Educativa
Direcció de Comptes Publicitaris. Innovació Estratègica en Màrqueting i Publicitat (en línia) 
Direcció de Comptes Publicitaris. Innovació Estratègica en Màrqueting i Publicitat
Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional (en línia)
Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional (productes, serveis, marques)
Direcció de Relacions Públiques i Gabinets de Comunicació (en línia)
Direcció de Relacions Públiques i Gabinets de Comunicació
Direcció d'Institucions Sanitàries
Direcció i Gestió d'Empreses Internacionals
Disseny Gràfic 
Disseny i Gestió de la Producció Audiovisual
Disseny Multimèdia
Dret Animal i Societat (Animal Law and Society)
Dret Animal i Societat
Dret de Família 
Edició 
Educació Mèdica 
Emergències Extrahospitalàries
Emergències i Catàstrofes 
Endocrinologia Pediàtrica 
Endocrinologia, Metabolisme i Nutrició Pediàtrica
Endoscòpia Ginecològica
Estratègia i Creativitat Interactiva (en línia)
Estratègia i Creativitat Interactiva
Etologia Clínica
Europeu en Traducció Audiovisual
Executive Business Management 
Experimentació en Química Fina
Experimentació Química
Fisioteràpia de l'Esport i Recuperació de l'Activitat Física 
Fisioteràpia Equina
Formació amb TAC: Gestió del Talent, Aprenentatge i Innovació en les Organitzacions
Formació en Paidopsiquiatria i Psicologia de la Infància i de l'Adolescència
Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició Pediàtrica
Gerontologia Clínica
Gestió de la Comunicació Política i Electoral
Gestió de la Seguretat i la Qualitat Alimentària
Gestió de Riscos i Emergències
Gestió Empresarial (Programa CITIUS)
Gestió i Direcció d'Empreses Mediadores d'Assegurances
Hipoteràpia i Equitació Terapèutica
Infectologia Pediàtrica
Infermeria en Transfusió Sanguínia i Teràpia Cel·lular i Tissular
Infermeria Gerontològica i Geriàtrica
Infermeria Intensiva
Infermeria Oncològica
Infermeria Perioperatòria
Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental
Infermeria Quirúrgica
Intelligent Autonomous Systems
International Business Management
International Comparative Rural Policies Studies (ICRPS)
Interuniversitari en Migracions Contemporànies
Intervenció i Gestió Ambiental: Persona i Societat
Intervenció i Gestió del Paisatge i del Patrimoni
Investigació en Atenció Primària
Llibres i Literatura Infantil i Juvenil
Logística Integral (Online)
Logística Integral (Semipresencial) 
Malalties Infeccioses 
Màrqueting Polític: Estratègies i Comunicació Política 
Matemàtiques per als Instruments Financers 
Mediació Intermediterrània: Inversió Econòmica i Integració Intercultural
Mediació: Especialitat en Mediació Familiar i en Mediació en els Àmbits del Dret Privat
Medicina Materno-fetal
Medicina Reproductiva Humana
Neonatologia
Neurologia Pediàtrica
Neurologopèdia 
Neuropsicologia Clínica Infantil i d'Adults (DONOSTIA) 
Neuropsicologia Clínica Infantil i d'Adults (Edició Barcelona) 
Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta 
Neuropsicologia: Diagnòstic i Rehabilitació Neuropsicològica
Ortodòncia en MFS
Osteopatia 
Patologia de la Còrnia i de la Superfície Ocular 
Patologia Retinovascular, Inflamacions i Tumors Intraoculars
Periodisme de Viatges
Periodisme i Comunicació Digital 
Pneumologia Pediàtrica 
Polítiques Socials i Mediació Comunitària
Producció Audiovisual Transmèdia 
Psicobiologia i Neurociència Cognitiva 
Psicocreativitat 
Psicogeriatria
Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física
Psicologia Jurídica i Peritatge Psicològic Forense
Psicopatologia Clínica de l'Adult
Psicopatologia Clínica Infantojuvenil 
Reconstructive Microsurgery
Rehabilitació de la Veu
Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental 
Salut Internacional i Cooperació
SAP ERP Financials
Segment Anterior
Suports per a la Inclusió Educativa i Social
Tècniques Avançades de Diagnòstic per Imatge en Cardiologia
Tècniques d'Investigació Social Aplicada
Tècniques Quirúrgiques Endoscòpiques
Tecnologies de la Informació Geogràfica
Teoria i Pràctica del Documental Creatiu
Teràpia Familiar Sistèmica
Teràpia Manual del Sistema Musculoesquelètic 
Tipografia Avançada
Traducció Audiovisual
Traducció Jurídica i Interpretació Judicial
Tradumàtica (Traducció i Noves Tecnologies): Traducció i Localització
Traumatologia de l'Esport
Turisme i Humanitats 
Vitreoretina

Estudis de màsters propis (Excel)

Arts i Humanitats
Arqueologia Clàssica  
Arqueologia Prehistòrica  
Ciència Cognitiva i Llenguatge  
Cultures en Contacte a la Mediterrània  
Filologia Anglesa  
Filologia Espanyola  
Filosofia  
Història Comparada, Política i Social  
Història de la Ciència    
Història de l'Art i Musicologia  
Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals  
Llengües i Cultures Romàniques  
Psicologia de la Comunicació i Canvi      
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada  
Traducció i Estudis Interculturals  
Ciències experimentals
Aqüicultura    
Biodiversitat 
Biologia Cel·lular  
Biologia i Biotecnologia Vegetal  
Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina  
Biotecnologia  
Ciència de Materials  
Ciència i Tecnologia Ambientals  
Ecologia Terrestre  
Electroquímica. Ciència i Tecnologia  
Física  
Genètica  
Geologia  
Història de la Ciència    
Matemàtiques  
Microbiologia  
Química  
Ciències Socials i Jurídiques
Anàlisi Econòmica  
Antropologia Social i Cultural  
Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals  
Comunicació Audiovisual i Publicitat  
Comunicació i Periodisme  
Creació i Gestió d'Empreses  
Demografia  
Dret  
Dret, Ciència i Tecnologia (LAST-JD)
Economia Aplicada  
Economia, Organització i Gestió (Business Economics)  
Educació  
Geografia  
Mitjans, Comunicació i Cultura  
Persona i Societat en el Món Contemporani  
Psicologia de la Comunicació i Canvi      
Psicologia de l'Educació
Seguretat Humana i Dret Global  
Sociologia  
Ciències de la Salut
Aqüicultura    
Ciència dels Aliments  
Cirurgia i Ciències Morfològiques  
Farmacologia  
Immunologia 
Medicina  
Medicina i Sanitat Animals  
Metodologia de la Recerca Biomèdica i Salut Pública  
Neurociències  
Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia  
Producció Animal  
Psicologia Clínica i de la Salut  
Psicologia de la Comunicació i Canvi      
Psicologia de la Salut i de l'Esport  
Psiquiatria  
Enginyeries
Enginyeria Electrònica i de Telecomunicació  
Informàtica 

Estudis de doctorat (Excel)