UAB en dades

Servei de Biblioteques

Fons bibliogràfic any 2014

Fons bibliogràfic any 2014  
Monografies 1.245.766
Publicacions periòdiques 72.582
Llibres consultats 193.513
Revistes (paper) consultades 23.167
Biblioteca Digital - Articles digitals consultats 2.247.679
Biblioteca Digital - Nombre de cerques o sessions 2.315.777
Biblioteca Digital - Consultes al DDD 3.920.166
Usuaris 3.070.257
Préstecs domiciliaris 465.674
Préstecs Interbibliotecaris 6.158

Fons bibliogràfic de 2014 (Word)