UAB en dades

Preinscripció

Demanda d'estudis a la UAB a la preinscripció de juny
Curs acadèmic 2014-15Tipus de centre
Estudiants en primera assignació
1a pref. 2a pref. 3a pref. Altra pref. Total
Centres propis 8.735 9.627 7.385 16.864 42.611
Centres adscrits/ vinculats 1.157 1.136 1.090 2.555 5.938
Total UAB 9.892 10.763 8.475 19.419 48.549

Demanda d'estudis a la UAB (Excel)

Estudiants assignats a la UAB per preferència
Convocatòria preinscripció juny 2014

1a Preferència 2a Preferència 3a Preferència Altres Preferències Total
5.989 697 362 456 7.504

Estudiants assignats a la UAB (Excel)

Evolució dels estudiants assignats a la UAB
Convocatòria de junyPreferència assignada
Nombre d'assignats a la UAB
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
1a preferència 5.602 5.546 5.393 5.385 5.910 6.007 6.344 5.980 6.063 5.989
2a preferència 514 517 533 580 725 574 707 820 762 697
3a preferència 207 195 226 212 365 341 344 449 366 362
Una altra preferència 222 253 301 287 534 517 510 655 491 456
Total 6.545 6.511 6.453 6.464 7.534 7.439 7.905 7.904 7.682 7.504

Evolució dels estudiants assignats a la UAB (Excel)