UAB en dades

Formació continuada

Programes i estudiants matriculats

Curs acadèmic 2013-2014

Tipus d'estudi Estudiants matriculats
Màster 3.538
Diplomatura de Postgrau 1.762
Curs d'especialització 3.186
Total 8.486

Estudiants de formació continuada (Excel)