La petjada de carboni de la UAB

Les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle associades al funcionament de la Universitat

Imatge tones i gràfic de les emissions de l'any anterior

 

Sabies que el transport d'accés al campus és el principal responsable de les emissions de GEH associades al funcionament de la universitat?

La petjada de carboni de la UAB és l’indicador de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH)* associades al funcionament de la universitat.

Durant l'any 2019, el 72,8% de les emissions de GEH a la UAB provenen de la mobilitat d’accés al campus (42% associades al transport privat i 30% al transport públic). El 27,8% de les emissions restants es divideix en un 16% associat a la calefacció dels edificis, un 7,6% als viatges de feina, un 3,2% a la generació de residus i un 0,4% al consum d'aigua. 

Convé afegir que des del gener de 2018 la UAB compra energia elèctrica provinent de fonts d’energia renovable certificada amb garantia d’origen (GdO) i per tant el factor d’emissió és de 0 g CO2/KWh.

Les emissions de GEH de la UAB van disminuir el 2019  un 16% respecte l’any anterior. 


*Quan es parla de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) ens referim a CO2 equivalent (CO2 eq), que inclou els sis gasos amb efecte d’hivernacle que recull el Protocol de Kyoto: diòxid de carboni (CO2), metà (CH4), òxid de nitrogen (N2O), hidrofluorocarburs (HFC), perfluorocarburs (PFC), i hexafluorur de sofre (SF6).

 

Gràfic d'evolució de les emissions de CO2 de la UAB

 

Fins 2018, les principals emissions de GEH a la UAB provenien de la mobilitat (d’accés al campus i viatges de treball) i del consum energètic (gas natural i electricitat). Des de 2018, el transport per accedir al campus s’ha convertit en el principal responsable d’emissions de GEH.

En els darrers dos anys, les emissions de GEH de la UAB han baixat respecte l'any anterior: l'any 2019 ha disminuït un 16% respecte l'any 2018 mentre l'any 2018 la disminució va ser d'un 56% respecte l’any 2017. El motiu d’aquesta gran disminució és que des del gener de 2018 la UAB compra energia elèctrica provinent de fonts d’energia renovable certificada amb garantia d’origen (GdO) i per tant el factor d’emissió és de 0 g CO2/kWh.

 

D'altra banda, en el marc del lema del lema de la FM del curs 2019-2020: "Emergència climàtica: la UAB actua!", el 30 de setembre de 2019, la coordinació del grau de Biologia Ambiental.va organitzar la xerrada “Podem reduir l’impacte climàtic de la UAB? impartida per l'Oficina de Medi Ambient de la UAB.
Descarrega la infografia resum de la jornada.Infografia elaborada per l'equip de Dinamització Comunitària. 

Infografia de la petjada ambiental de la UAB i accions per reduir-laI