Informació ambiental

Informació ambiental

Entorn Natural

A la UAB hi ha instal·lats 15 punts d’informació ambiental (PIA), ubicats en llocs estratègics dels campus de la UAB d’elevada presència d’estudiants, de professorat i de personal d’administració i serveis.
Es tracta d’uns plafons dissenyats i instal·lats exclusivament perquè continguin informació ambiental, tant institucional —sobre les actuacions ambientals que fa la Universitat— com campanyes de sensibilització ambiental sobre diferents temàtiques relacionades amb el medi ambient i la sostenibilitat a la Universitat.

Des de la seva instal·lació, s’ha publicat informació de temàtica variada relacionada amb la gestió ambiental i la sostenibilitat a la Universitat.

Relació de pòsters publicats als PIA:

Abril 2015: Setmana Saludable i Sostenible de la UAB (PDF, 2.67MB)
Octubre 2013: Pla de mobilitat (dades i línies estratègiques) (PDF, 0.18MB)
Març 2013: La Deixalleria del Campus (PDF, 1.62MB)
Febrer 2013: Consum Responsable: el consum de roba. (PDF, 1.43MB)
Abril 2012: Diada de Campus Saludable (PDF, 2.72MB)
Setembre 2011-2012: Xarxa de Camins del Campus Bellaterra (PDF, 1.38MB)
Abril 2011: Recollida Selectiva d'Envasos Lleugers a la UAB (PDF, 121MB)
Febrer 2011: Les deixalles domèstiques a la UAB (PDF, 0.18MB)
Octubre 2010: Gestió de residus i ambientalització a la UAB (PDF, 0.18MB)
Novembre 2010: Mobilitat, transport i accessibilitat a la UAB (PDF, 0.18MB)
Octubre 2010: Energia i aigua a la UAB (PDF, 0.18MB)
Octubre 2010: Urbanisme i biodiversitat a la UAB (PDF, 0.18MB)
Octubre 2010: La comunicació ambiental a la UAB (PDF, 0.18MB)
Febrer 2010: Poster informatiu del Butlletí de l'Agenda 21 de la UAB (PDF, )
Novembre 2009: La instal·lació solar fotovoltaica de la UAB (PDF, )
Novembre 2009: Setmana de Prevenció de Residus a la UAB (PDF, )
Maig 2009: Campanya estalvi energètic a la UAB (PDF, )