Informació ambiental

Informació ambiental

Entorn Natural

A la UAB hi ha instal·lats 15 punts d’informació ambiental (PIA), ubicats en llocs estratègics dels campus de la UAB d’elevada presència d’estudiants, de professorat i de personal d’administració i serveis.
Es tracta d’uns plafons dissenyats i instal·lats exclusivament perquè continguin informació ambiental, tant institucional —sobre les actuacions ambientals que fa la Universitat— com campanyes de sensibilització ambiental sobre diferents temàtiques relacionades amb el medi ambient i la sostenibilitat a la Universitat.

Des de la seva instal·lació, s’ha publicat informació de temàtica variada relacionada amb la gestió ambiental i la sostenibilitat a la Universitat.

Relació de pòsters publicats als PIA: