A Catalunya

Prevenció del malbaratament alimentari a Catalunya

Guia Malbaratament Alimentari catalunya

Malbaratament alimentari a Catalunya.

La UAB va elaborar per l’Agència de Residus de Catalunya la Diagnosi del malbaratament a Catalunya.  En aquest estudi s’estima la quantitat d’aliments que es malbarataren l’any 2010, s’apunten algunes de les causes, s’avalua el seu impacte i es proposen accions per prevenir el malbaratament alimentari al nostre país. A més a més, s’assenyalen un seguit de bones pràctiques nacionals i internacionals amb capacitat de ser aplicables al nostre entorn.
Un resum d’aquest estudi es pot consultar en forma de guia en la publicació:

Un consum responsable dels aliments. Propostes per a prevenir i evitar el malbaratament alimentari.”