A la llar

Prevenció del malbaratament alimentari a la llarEls aliments mai no poden esdevenir un residu

Els aliments constitueixen un recurs valuós que cal gestionar amb la màxima cura i responsabilitat. S’ha d’aprofitar tota la seva capacitat nutritiva al marge dels costums, convencions i hàbits socials de cada moment respecte a l’ús.
Cap aliment no pot ser mai considerat un residu. No aprofitar el menjar és malbaratar tots els recursos que han intervingut en la seva producció des del camp fins a la taula. Aquests recursos es poden valorar en termes ambientals, socials o econòmics .
Tot i que el malbaratament d’aliments s’esdevé al llarg de tot el seu cicle des del camp fins a la taula, les llars esdevenen l’etapa on el malbaratament té conseqüències ambientals més serveres, doncs a mesura que es van apropant al punt de consum pateixen més transformacions, més energia i s’acompanyen amb més materials.
Si a més afegim que les llars són molt nombroses i el consum es fa de manera molt difusa, prevenir el malbaratament d’aliments a les llars es revela com una acció clau. Qualsevol petita acció d’estalvi i canvi de comportament assumit de manera conjunta té un efecte positiu multiplicador sobre l’estalvi d’aliments.

Consulteu la guia a continuació: Stop al malbaratament alimentari!