Com s'organitzen?

Organització d'actes més sostenibles

Organització d'actes més sostenibles

 

La UAB els darrers anys ha treballat en l’àmbit de l’organització d’actes i esdeveniments més sostenibles, tant si són festes multitudinàries com si són congressos o trobades locals o internacionals.

Per organitzar un acte d’una manera més sostenible —o poder dir que aquest ha estat ambientalitzat—, cal que l’acte s’hagi dissenyat, organitzat i dut a terme d’acord amb els principis de la sostenibilitat, amb un èmfasi especial en els aspectes ambientals i socials.

Els objectius d’un esdeveniment ambientalitzat són la utilització del menor nombre possible de recursos naturals, la minimització dels residus generats i la protecció de la biodiversitat i la salut humana. 
Si sou organitzadors d’algun acte, introduint algunes iniciatives molt senzilles podeu fer que aquest sigui més respectuós amb el medi ambient.

Si s’introdueixen bones pràctiques ambientals i criteris de sostenibilitat en l’organització d’un acte es poden obtenir nombrosos beneficis:

• Beneficis ambientals: disminució de l’impacte ambiental de l’acte (menys consum d’energia i d’aigua, menys generació de residus, menys emissions a l’atmosfera, etc.).
• Beneficis econòmics: disminució de costos de matèries primeres i recursos.
• Beneficis socials: millora de la imatge de les entitats organitzadores, més competitivitat, etc.