Política climàtica de la UAB

Compromís d'assolir la neutralitat climàtica al 2030

La Universitat Autònoma de Barcelona ha aprovat en Consell de Govern de 24 d’abril de 2024 el Programa de Política Climàtica de la Universitat, una estratègia de mitigació i adaptació al canvi climàtic amb objectius i compromisos concrets a mitjà termini.

Els objectius de la Política Climàtica de la UAB són:

  • reduir el consum de recursos,
  • aconseguir la neutralitat climàtica al 2030 per a l’activitat de la Universitat Autònoma de Barcelona,
  • compensar aquelles emissions de GEH que no es poguessin reduir,
  • i avançar en la reducció de les emissions d’abast 3.

Les mesures aprovades inclouen reduir el consum d’aigua i d’energia, reduir gradualment les emissions de GEH directes de la Universitat per assolir la neutralitat en carboni l’any 2030, abandonar de manera progressiva l’ús de combustibles fòssils amb la substitució total per energies renovables el 2030, incorporar el càlcul de la petjada de carboni en l’obra nova, adherir-se a plataformes i xarxes de sostenibilitat reconegudes internacionalment, afegir el criteri de compra pública baixa en carboni en els processos de contractació o incorporar continguts de transició ecològica, sostenibilitat i canvi climàtic en l’oferta formativa, entre d’altres.

La UAB també traslladarà aquests compromisos a les entitats on participi, ja sigui de manera directa o per mitjà del seus patronats. D’aquesta manera, els objectius i compromisos de la Política Climàtica de la UAB contribuiran als objectius territorials, nacionals i a escala global, i serviran de guia per als nous professionals formats, així com per a les organitzacions, empreses, entitats i administracions que participen en la recerca i la innovació de la Universitat.

Consulta el document complet: Política climàtica de la UAB i els seus compromisos