Recerca

Sèrie "La Universidad responde"

Presentació

“La Universidad responde”, és una sèrie de microespais de divulgació científica que s'insereixen en el programa “La Aventura del Saber” de La 2 de TVE.

Es tracta de càpsules informatives de dos minuts de durada que responen, de manera senzilla, qüestions complexes. L'objectiu és que els ciutadans coneguin els avanços científics que poden facilitar i millorar les seves vides. D'aquesta manera, les universitats comuniquen les seves experiències i resultats a la societat i contribueixen al teixit industrial mitjançant la transferència de tecnologia i coneixement.

En el projecte han treballat més de 30 universitats coordinades per Crue-Comunicació a través del seu Grup de Treball de Continguts Audiovisuals i Multimèdia.

 

¿Ha cambiado el papel del periodismo como cuarto poder?

Ha canviat el paper del periodisme com a quart poder?

¿Cuál ha sido el papel de las mujeres escritoras en el pasado?

Quin ha estat el paper de les dones escriptores en el passat?

¿Existen alternativas a los antibacterianos actuales?

Existeixen alternatives als antibacterians actuals?

¿Podemos construir ecosistemas en el espacio para misiones tripuladas?

Podem construir ecosistemes en l'espai per a missions tripulades?

¿Son distintos el cerebro de un hombre y el de una mujer?

Són diferents el cervell d'un home i el d'una dona?

¿La preocupación por el peso y la figura es saludable?

La preocupació pel pes i la figura és saludable?

¿Por qué usamos animales en la investigación en biomedicina?

Per què usem animals en la recerca en biomedicina?

¿Cómo podemos hablar con las máquinas?

Com podem parlar amb les màquines?

¿Qué son las mutilaciones genitales femeninas?

Què són les mutilacions genitals femenines?

¿Dónde se utilizan los materiales magnéticos en la actualidad?

On s'utilitzen els materials magnètics en l'actualitat?

¿Por qué los estudiantes tienen dificultades con las matemáticas?

Per què els estudiants tenen dificultats amb les matemàtiques?

¿Qué es la imagen interfaz?

Què és la imatge interfície?

¿Qué aporta la tecnología a la producción de alimentos?

Què aporta la tecnologia a la producció d'aliments?

¿Qué relación hay entre el aceite de oliva y el cáncer de mama?

Quina relació hi ha entre l'oli d'oliva i el càncer de mama?

¿Qué son las células gliales?

Què són les cèl·lules glials?

¿Qué es un sincrotrón y para qué sirve?

Què és un sincrotó i per a què serveix?

¿Qué es la sanidad animal y para qué sirve?

Què és la sanitat animal i per a què serveix?

¿Por qué son necesarias la investigación y la información independientes sobre los medicamentos?

Per què calen investigació i informació independent sobre els medicaments?

¿Es suficiente rodear a los niños con libros para que sean lectores?

Envoltar els nens de llibres és prou per fer que esdevinguin lectors?

¿Qué es la mente y qué es la consciencia?

Què és la ment i què és la consciència?

¿Por qué pagamos impuestos?

Per què paguem impostos?

¿Cómo ve nuestro futuro energético?

Com veu el nostre futur energètic?

La importancia de atender bien la pequeña infancia

La importància d'atendre bé la petita infància

¿Qué es una edición crítica?

Què és una edició crítica?