Vés al contingut principal

Signats els acords per a la implantació del teletreball a la UAB

06 oct. 2022
Compartir per WhatsApp Compartir per e-mail

El 6 d’octubre es van signar els acords per desenvolupar la implantació del teletreball a la UAB, en compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de treball a distància, horaris i desconnexió digital.

Teletreball

La UAB, per primera vegada, disposa d'una normativa interna per a preservar el dret a la desconnexió digital del personal i que determina els horaris dels serveis.

Els quatre acords signats el passat 6 d'octubre són el resultat de la negociació entre l'Equip de Govern, la Junta de Personal Funcionari i el Comitè d'Empresa del PAS de la UAB i  tenen per objectiu regular la implantació del teletreball a la UAB, així com ampliar la flexibilitat de l'horari partit i regular la desconnexió digital.

Els acords signats són els següents:

 

Teletreball a la UAB

L'any 2013 la UAB va implantar un programa de teletreball i tot el personal d'administració i serveis tenia la possibilitat d’acollir-s’hi sempre que complís els requisits establerts a la convocatòria.

El teletreball és una modalitat de prestació de serveis en què la persona treballadora desenvolupa part de la seva jornada de treball setmanal de forma no presencial, habitualment mitjançant l'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació.

Els objectius principals del programa són facilitar la conciliació de la vida laboral i personal del PAS; orientar el treball cap els resultats, mitjançant la direcció per objectius, d'acord amb criteris de productivitat i eficiència dels processos, i, per últim, avançar cap a una cultura de treball basada en la confiança, compromís, flexibilitat, autonomia, iniciativa i responsabilitat personals.

A banda dels avantatges per a la persona empleada i per a l'Administració, cal destacar els avantatges principals per a la societat, com són, l'expansió de l'administració electrònica i del potencial de les tecnologies de la comunicació i de la informació, l'oportunitat d'inserció de persones amb necessitats especials (problemes de mobilitat, conciliació, etc.) i, a llarg termini, millores mediambientals com la disminució de la contaminació atmosfèrica i acústica, i l'estalvi en el consum d'energia.


Més informació:

La UAB, amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

  • Treball digne i creixement econòmic

Dins de