La Fundació participa a una comissió del Parlament sobre millora de la qualitat de vida de la gent gran

Intervenció del Dr. Salvà a la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

El passat 24 d’abril, el director de La Fundació Salut i Envelliment de la UAB, el Dr. Antoni Salvà, va comparèixer a la sessió de la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran, defensant l’abordatge de les polítiques públiques per garantir els drets de les persones grans com a ciutadans, així com l’accés a la salut i als serveis socials.

07/05/2019

En aquest sentit, el Dr. Salvà també va defensar la iniciativa del govern per tal de crear polítiques públiques orientades a la gent gran que tinguin en compte aspectes com l’economia, el treball o les pensions, la participació a la comunitat, la mobilitat i el transport o l’habitatge. Tanmateix, centrant-se en aspectes relacionat amb la salut, el Dr. Salvà va presentar propostes concretes en àmbits d’actuació com la prevenció i la promoció de la salut per incrementar l’envelliment actiu i saludable i prevenir la discapacitat, o la necessària adaptació dels hospitals d’aguts amb recursos més especialitzats en geriatria, així com l’actualització dels serveis sociosanitaris.

També va defensar la creació d’un consens general de país per configurar un model integrat d’atenció de llarga durada que inclogui els serveis socials i de salut per a persones dependents: teleassistència, servei d’atenció a domicili, centres de dia, habitatge amb serveis, residències,  llarga estada sociosanitària, atenció domiciliària de salut, equips PADES, hospitalització a domicili per a malalts crònics i dependents , etc.

La Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran té per objecte estudiar les mesures, les polítiques i els canvis legislatius necessaris per a abordar els problemes del col·lectiu de la gent gran, analitzar el tractament dels problemes de la gent gran en altres regions comparables, i donar veu al sector de la gent gran.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies