GRUMETS rep el segell Copernicus Academy

Grup de Recerca GRUMETAS (UAB-CREAF)

El Grup de Recerca sobre Mètodes i Aplicacions en Teledetecció i Sistemes d’Informació Geogràfica, GRUMETS (UAB-CREAF), ha estat distingit amb la menció Copernicus Academy, per la qual s’incorpora a la xarxa internacional d’universitats i centres de recerca del programa Copernicus que promou la col·laboració en la recerca i la formació de nous investigadors i professionals en el camp de l’observació de la Terra.

20/05/2019

El programa Copernicus va ser creat per la Unió Europea (UE) en col·laboració amb l’Agència Europea de l'Espai (ESA) per a l’observació i monitorització de la Terra. Mitjançant tecnologia diversa, com satèl·lits o sistemes de mesura a terra, mar i aire, facilita informació a una llarga sèrie de serveis, dissenyats per millorar la gestió del medi ambient i comprendre i mitigar els efectes del canvi global. Dins de Copernicus, la xarxa Copernicus Academy  interrelaciona universitats, centres de recerca, escoles de negocis i altres institucions d’educació, tant de la UE com de fora, amb les autoritats i proveïdors de serveis del programa, per tal d’incrementar la investigació col·laborativa i potenciar la formació de la propera generació d’investigadors, científics i emprenedors.

“El segell Copernicus Academy ens identifica com a especialistes en el camp de l’Observació de la Terra, els seus processos i els models associats. Com a grup de recerca que complementa la seva intensa activitat de recerca amb una gran vocació docent i de transferència, ens permetrà beneficiar-nos del coneixement compartit del conjunt d’institucions que en formen part, alhora que podrem aportar el ‘know-how’ acumulat del grup”, explica Xavier Pons, catedràtic del Departament de Geografia i professor ICREA-Academia, director de GRUMETS.

L’equip de recerca de GRUMETS, format per personal de recerca i tècnic dels departaments de Geografia i de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia de la UAB i del CREAF, desenvolupa nous algoritmes, teoria i metodologies en aquests camps, així com aplicacions que permetin avançar en la recerca geogràfica i ambiental bàsica i aplicada.

“El triple vessant del grup de recerca -docència, innovació i recerca- s’ajusta molt bé als objectius de Copernicus Academy”, explica Xavier Pons, qui destaca algunes de les fites més importants del grup: “En l’àmbit docent, GRUMETS coordina el Màster Oficial en Teledetecció i SIG de la Universitat, que va ser creat l’any 1994 i és el més antic de Catalunya. En el vessant innovador de desenvolupament i transferència d’aplicacions geogràfiques, compta amb el programa de SIG i Teledetecció MiraMon al capdavant, que fa enguany 25 anys i és utilitzat en 40 països”. Pel que fa a la investigació, GRUMETS ha desenvolupat noves tecnologies de processament i nous estàndards en geoserveis i metadades, i treballa sobre aplicacions en projectes de recerca de coneixement i dinàmica del territori (canvis de cobertes, sequeres, etc.) relacionats amb Copernicus i impulsats des de la UE i l’ESA.

“Esperem que la distinció que acabem de rebre ens obri encara més les portes a projectes competitius. Però també en projectes més específics esperem poder generar sinergies amb altres equips que valorin que tenim un reconeixement addicional que ens identifica com a especialistes”, assenyala Lluís Pesquer, investigador del CREAF, professor associat del Departament de Geografia i membre també de GRUMETS.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies