Maria Prats Ferret, nova directora de l'Observatori per a la Igualtat

EntrevistaCarlaSharp

Després de dos anys al capdavant de l'Observatori per a la Igualtat de la UAB, Joana Gallego passa el relleu de la direcció a la professora Maria Prats Ferret.

08/01/2019

Des del dia 1 de gener del 2019, la professora Maria Prats Ferret és la nova directora de l'Observatori per a la Igualtat, prenent així el relleu de Joana Gallego, que ha estat la directora de l'Observatori durant els dos darrers dos anys. Joana Gallego -que deixa el càrrec per motius personals- ha desenvolupat una important tasca al capdavant de l'Observatori.
 
Maria Prats Ferret és professora d’Anàlisi Geogràfica Regional al Departament de Geografia i desenvolupa recerca en geografia social des d’una perspectiva interseccional, principalment en geografia i gènere i en geografies de la infància i la joventut.

La nova directora forma part del Grup de Recerca de Geografia i Gènere(UAB), un grup d'estudis que té com a objectiu principal consolidar la perspectiva feminista en la geografia i aconseguir la transversalitat de gènere en la disciplina. A més, és professora del Màster Interuniversitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania, membre de l’Institut Interuniversitari en Estudis de Dones i Gènere i coordina el Mínor d'Estudis de Gènere de la UAB.

A més, en els darrers anys ha format part del Consell Assessor de l’Observatori per a la Igualtat i ha col·laborat en diverses actuacions.

La tasca de l'Observatori per a la Igualtat
L'Observatori per a la Igualtat va iniciar la seva activitat l'any 2005, centrant les seves actuacions en la promoció dels estudis i la recerca sobre la igualtat entre dones i homes. El 2008 va ampliar el seu camp d'acció als col·lectius que es puguin veure sotmesos a condicions desfavorables per raó de discapacitat i situació econòmica o social.

En aquests darrers anys, l’Observatori per a la Igualtat ha incorporat la perspectiva de la interseccionalitat de gènere en l’anàlisi de les desigualtats a l’educació superior i ha ampliat les seves línies d’actuació: formació, igualtat i participació, i violència de gènere. Destacant també en aquest últim període la posada en marxa de campanyes de sensibilització.

Amb el nou equip de govern de la rectora Margarita Arboix i sota la direcció de Joana Gallego, l'Observatori ha dut a terme una important tasca de difusió, formació i sensibilització. Per exemple, ha fet difusió del nou Protocol per prevenir i actuar contra l'assetjament sexual i per raó de sexe, orientació sexual, identitat o expressió de gènere i la violència masclista -aprovat al novembre pel Consell de Govern-, ha dut a terme diferentes campanyes de sensibilització i ha impulsat, entre d'altres, els Premis als millors Treballs de Fi de Grau amb Perspectiva de Gènere de la UAB -que aquest curs han doblat el nombre de participants arribant al centenar-. El nou protocol és una de les mesures que es recollien en el III Pla d'acció per a la Igualtat entre dones i homes a la UAB (2013-2017) i respon a un dels objectius del Projecte EGERA.
 
 


 

Notícies relacionades

Totes les notícies