CORES UAB Mental Health Research Network

Research Groups at UAB

IP: Antonio Armario antonio.armario@uab.cat

Membres grup: Raul Andero, Antonio Armario, Francisco Javier Carrasco, Antonio Florido, Patricia Molina, Roser Nadal, Laura Perez, Eric Raul Velasco.

Àrea Coneixement: biologia cel·lular    

Paraules clau: estrès; psico-neuro-endocrinologia; eix hipotàlem-pituïtari-adrenal; ansietat; depressió, trastorn d'estrès post-traumàtic; diferències individuals; memòries de por; diferències sexuals; experiències primerenques; impulsivitat; escorça prefrontal; models animals en psicopatologia.   

IP: Miguel Chillón Rodríguez miguel.chillon@uab.cat

Membres equip: Assumpció Bosch, Miguel Chillón, Angel Edo, Jon Esandi, Ester Fernandez Gimeno, Lidia Gimenez Llort, Ángela Sanchez Osuna, Sergi Verdes.

Àrea Coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular      

Paraules clau: Teràpia gènica, vectors virals, demència, Alzheimer, Esclerosis Múltiple; via Th17, desmielinització, remielinització, sistema nerviós perifèric, sistema nerviós central, MPS VII, Neuropatia diabètica.            

IP: Sandra Villegas sandra.villegas@uab.es

Membres equip: Maria Antonia Baltrons, R. Castano, Joaquín Martí-Clua, Sandra Villegas

Àrea Coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular  

Paraules clau: Malaltia d'Alzheimer, Immunoteràpia, scFv, Amiloide, Plegament de Proteïnes, Disseny de proteïnes, Expressió recombinant, Espectroscòpies (CD, FTIR, DLS, Fluorescència, MRI/MRS), Cultius cel·lulars, 3xTg-AD, Resposta immunitària, Càncer, Aterosclerosis, Amiloïdosis.           

IP: Carlos Saura Carlos.saura@uab.cat 

Membres equip: Jose Aguilera, Arnaldo Javier Prada, Jose Rodriguez Alvarez, Xavier Fernandez Angel Deprada

Àrea Coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular      

Paraules clau: Alzheimer, sinapsi, neurona, neurodegeneració, receptors, gen, memoria, CREB, CRTC1, AMPA, miRNAs             

IP: Rubèn López  ruben.lopez@uab.cat

Membres equip: Jordi Bruna Escuer, Nuria Gaja, Guillermo Garcia Alias, Joaquim Hernández Martín, Mireia Herrando, Rubén Lopez, Xavier Navarro, Clara Penas, Maria Puigdomenech, Esther Udina.

Àrea Coneixement: Fisiologia             

Paraules clau: regeneració nerviosa, neurodegeneració, lesió de medul·la espinal, trasplant cel·lular, neuropatia, interfícies neurals    

IP: Albert Quintana albert.quintana@uab.es

Membres equip: Alejandro Gella, Albert Quintana, Elisenda Sanz, Andrea Urpi.

Àrea Coneixement: Fisiologia                

Paraules clau: mitochondrial disease, mouse genetics, encephalopathy, optogenetics, neuroscience  

IP Jesus Giraldo Jesus.Giraldo@uab.cat

Membres equip: Carles Gil Giro, Jesus Giraldo, Jose Manuel Lopez Blanco, Jordi Ortiz de Pablo

Àrea Coneixement: Farmacologia          

Paraules clau: GPCR, receptor oligomers, allosteric, metabotropic glutamate receptors, dopamine D2 receptors, serotonin 5-HT2A receptors, G proteins, signaling, ligand bias, dopamine metabolism, purine metabolism, modeling, molecular dynamics, lipid rafts, proximity ligation assay, schizophrenia, antipsychotics, pain

IP: Margalida Coll Margalida.Coll@uab.es           

Membres equip: Laura Aldavert, Margalida Coll, David Costa, Gemma Guillazo, Margarita Marti, Mª Isabel Portell, Marta Portero, Mª del Pilar Segura, Meritxell Torras, Ana Maria Vale.

Àrea Coneixement: Psicobiologia

Paraules clau: Memòria explícita, Memòria implícita, Atenció, Flexibilitat cognitiva, Estimulació elèctrica profunda, Autoestimulació elèctrica intracranial, Potenciadors cognitius, Exercici físic, Restricció calòrica, escorça prefrontal, hipocamp, tàlem, Dany cerebral adquirit, traumatisme cranioencefàlic, envelliment, neurogènesi, neuroprotecció, plasticitat sinàptica

IP: Joan Deus Joan.Deus@uab.cat

Membres equip: Maika Cirera, Joan Deus, Josep Devi, Montserrat Gomà, Maria Teresa Gutierrez, Marisol Mora, Alicia Peralta,.

Altres IP:

 • Maria Teresa Gutierrez. Prevenció i promoció de la psicologia de la salut.
 • Marisol Mora: Imatge Corporal
 • Robert Roche: Prosocialitat Aplicada

Àrea Coneixement: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics    

Paraules clau: Psicologia de la salut, psicologia clínica, neuroimatge, neuropsicologia, dolor crònic, fibromiàlgia, personalitat i salut, prevenció  universal i selectiva, salut comunitària, factors de risc i protecció, trastorns comportament alimentari, imatge corporal, conductes addictives, violència de gènere, envelliment, resiliència, habilitats per la vida, estils de vida saludable, prosocialitat.                                                          

IP: Lourdes Ezpeleta lourdes.ezpeleta@uab.cat

Membres equip: Lourdes Ezpeleta, Jose Blas Navarro, Nuria de la Osa, Eva Penelo, Esther Trepat

Àrea Coneixement: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics    

Paraules clau: psicopatologia del desenvolupament; diagnòstic; epidemiologia; factors de risc i protecció; problemes de comportament; psicopatologia preescolar; trastorn negativista desafiant, instruments avaluació.            

IP: Neus Vidal neus.barrantes@uab.cat

Membres equip: Sergi Ballespí, Lorena Chanes, Manel Monsonet i Neus Vidal, Alena Gizdic, Tal Ivankovsky, Pilar Torrecilla, Jordi Galiano.

Altres IP:

Àrea Coneixement: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics    

Paraules clau: Psychopathology, clinical psychology,psychosis, psychosis risk, psychosis continuum,resilience, dimensional models, trauma, mentalization, psychosocial risk factors,social cognition,gene-environemnt interaction.                                             

Problemes relacionats amb l'alimentació i el pes (UCAP)

IP: David Sánchez Carracedo David.Sanchez@uab.cat

Membres equip: Albert Fornieles Deu, Dimitra Tatiana Anastasiadou, Clara Almazán Erola i Ana Andrés Valle.

Àrea Coneixement: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics

Àmbit Coneixement: Ciències Mèdiques i de la Salut     

Paraules clau: Obesitat, trastorns alimentaris, prevenció.

IP: Ana Barajas Ana.barajas@uab.cat  

Membres equip: José Blas Navarro, Susanna Subirà Álvarez, Estel Gelabert Arbiol, Alba Roca Lecumberri, Gemma Garrido García, Marc Udina Bonet, Ana Aznar Martínez, Maria del Carment Vidal Canal, Jordi Cid i Colorm, Aránzazu Jorda Jorda i Eva Frigola Capell

Altres IP:

 • José Blas Navarro
 • Susanna Subirà Álvarez
 • Estel Gelabert Arbiol

Àrea Coneixement: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics

Paraules clau: Psicopatologia, gènere, salut mental perinatal

IP: Lluís Capdevila lluis.capdevila@uab.cat

Membres equip: Lluis Capdevila, Rosa Maria Escorihuela, Jose Maria Losilla, Eva Parrado, Montserrat Solanas, Jaume Vives

Àrea Coneixement: Psicologia Bàsica    

Paraules clau: Estil de vida saludable, esport, activitat física, dieta saludable, HRV, models animals, mHealth

IP: Joaquim T Limoneo. Joaquin.Limonero@uab.cat

Membres equip: Joaquim T. Limonero, Maria Paz González, Maria Àlvarez, Tomás Blasco, Xavier Borràs, Ander Chamarro, Eduardo Doval, Antoni Font, Jenny Moix, Jordi Fernández Castro, Tatiana Rovira, SÍlvia Edo, Antoni Sanz, Joaquín Tomás-Sábado, Ramon Cladelles, Antoni Castelló

Altres IP: .

 • Addiccions, esport risc: Ander Chamarro
 • Mindfulness: Jenny Moix
 • Estrès: Jordi fernandez
 • Teràpia, activitat i natura NATUAB: Antoni Sanz
 • Benestar acadèmic: Anna Muro

Àrea Coneixement: Psicologia Bàsica       

Paraules clau: stress, coping, health, paliative care, psycho-oncology, health promotion, prevention, burnout, emotional intelligence, resilience, mindfulness

IP: Albert Fernández albert.fernandez.teruel@uab.cat

Membres equip: Albert Fernandez Teruel, Beatriz Molinuevo Alonso, Rafael Torrubia

Àrea Coneixement: Psiquiatria

Paraules clau: Ansietat, inhibició conductual,impulsivitat, desinhibició conductual, rates genèticament seleccionades, RHA/RLA, rates heterogènies NIH-HS, humans sans, humans ansiosos, trastorns de personalitat, trastorn de conducta, condicionament de por, extinció, generalització, reflex d'ensurt potenciat, neuroimatge, biaixos atencionals, neurogenètica, neurobiologia, recerca traslacional.        

IP: Antoni Bulbena

Membres equip: Antonio Bulbena, Marta Torrens, Luis Miguel Martín, Carles García-Ribera Belén Díaz, Salvador Ros, Guillem Pailhez, Jaume Fatjó, Paula Calvo

Àrea Coneixement: Psiquiatria

Paraules clau: Neuroimatge, crisis ansioses, esquizofrènia, TDAH, animals companyia, climatologia

IP: Rafael Torrubia Beltri gr.laboratori.huma@uab.cat

Membres equip: Rafael Torrubia, Albert Bonillo, Silvia Fuentes, Beatriz Molinuevo, Roser Nadal, Daniel Vega, Anastasya  Ivanova.

Àrea Coneixement: Psiquiatria

Paraules clau: trastorns d'ansietat, por, activitat electrodermal, neuroimatge, ressonància magnètica funcional, psicopatología, psicometria, estandardització d'instruments, instruments psicomètrics, problemes de conducta, població infanto-juvenil, variables familiars i socials.

IP: Rosa M. Escorihuela RosaMaria.Escorihuela@uab.cat

Membres equip: Rosa M. Escorihuela; Jaume Ferrer; Yolanda Peña; Margarita Prunell; Sandra Sánchez

Àrea Coneixement: Psiquiatria

Paraules clau: Exercici físic, recerca animal, paràmetres conductuals i fisiològics

IP: Diego J. Palao dpalao@tauli.cat

Membres equip: Diego J. Palao, Rosó Duñó, Esther Pousa, Josep Moya, Jesús Cobo, Gemma García Parés

Àrea Coneixement: Psiquiatria

Paraules clau: Cognició social i psicosis, Neuroimatge, Epidemiologia psiquiàtrica, atenció primària, risc ambientals i neurobiològics dels trastorns mentals.

IP: Lydia Giménez-Llort

Membres equip: Lydia Giménez-Llort, Toni Cañete, Mikel Santana, Lidia Castillo, Aida Muntsant, Danny Marín, José Prieto, Antonia Ferrer, Mara Cristina Mangas, Clara Pérez i David Sánchez

Àrea Coneixement: Psiquiatria

Paraules clau: Dolor, BPSD, cognició en l’envelliment i el dany cognitiu, demències, estimulació sensorial, exercici, enriquiment cognitiu i social, Farmacologia conductual de les interaccions NMDA-DA-Adenosina, models animals. Logoterpia.

IP: Oscar Vilarroya Oliver Oscar.Vilarroya@uab.cat

Membres equip: Oscar Vilarroya, Anna Sole, Camille Servin

Àrea Coneixement: Psiquiatria   

Paraules clau: bases neuroanatòmiques i neurofuncionals, funcions cognitives,  emocionals i motivacionals, ressonància magnètica, trastorns mentals, trastorn per hiperactivitat de dèficit d'atenció, esquizofrènia, trastorns psicòtics, trastorns d'ansietat.

IP: Albert Navarro gr.powah@uab.cat

Membres equip: Albert Navarro Giné, Ángela Gómez Dominguez, Clara Llorens Serrano, Laura Esteve Matalí, Pedro Ferrer Rosende, Sergio Salas Nicás

Àrea Coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública 

Paraules clau: exposicions psicosocials a la feina, lloc de treball, organització laboral, presentisme, salut laboral, epidemiologia, salut pública

IP: Juan Leyva. JuanManuel.Leyva@uab.cat 

Membres del grup: Juan Leyva, Dolors Bernabeu, David Giménez, Mariela Aguayo, Carolina Watson, Sabiniana San Rafael Gutierrez, Nina Granel

Àrea Coneixement: Infermeria

Paraules clau: Salut sexual i diversitat, maternitats i infància, salut mental, gerontologia, discapacitats, mètodes innovació actius, mètodes qualitatius, narratives, atenció comunitària, innovació docent.  

IP: Carles Monereo carles.monereo@uab.cat 

Membres equip: Ibis Alvarez, Silvia Blanch, David Duran, Jose Luis Lalueza, Crista Weise, Carles Monereo.         

Àrea Coneixement: Psicologia Evolutiva i de l'Educació 

Paraules clau: Formació de professionals de l'ensenyament, identitat professional, estratègies i competències docents, escriptura i lectura acadèmica i científica, aprenentatge entre iguals, atenció educativa a la diversitat, educació intercultural, aprenentatge amb el suport de tecnologies.      

IP: Pilar Escotorin Pilar.Escotorin@uab.cat

Membres equip: Pilar Escotorin, Mayka Cirera, Marc Brundelius, María del Mar Badía, Robert Roche.

Àrea Coneixement: Psicologia Evolutiva i de l'Educació 

Paraules clau: Prosocialitat, comunicació prosocial, conflictes, equinoterapia, gènere  ​​​​​​​

IP: Oriol Marquet oriol.marquet@uab.cat  

Membres equip: Anna Badia; Albert Pelachs Mañosa, Pau Avellaneda, Anna Badia, Angel Cebollada. Raquel Cunill, Esteve Dot, Roser Maneja, Maria Carme Miralles, David Molina, Peter Graham, Jordi Nadal, Montserrat Pallarés, Albert Pèlachs, Ramon Perez Obiol, Antoni Francisco Tulla, Ana Pilar Vera, Rafael Vicente.

Àrea Coneixement: Geografia Humana

Paraules clau: Quality of life, biodiversity, sustainability/risk, public services and green urban areas, Big Data, interphase fires, social economy, economic spaces, mobility, public spaces, health, ageing and infant population, natural ventilation, soil sealing and energy saving, noise.            

IP: Diana Marre diana.marre@uab.cat

Membres equip: Bruna Alvarez, Chandra Kala Clemente Martínez, Sofía Gaggiotti-Marre, Santiago Joaquin Insausti, Anna Molas-Closas, Marisela Montenegro, Joan Pujol, María Romeu, Beatriz San Román, Vanesa Mantilla

Àrea Coneixement: Antropologia Social              

Paraules clau: alteridad, diversidad, género, violencia de género, reproducción asistida, diversidad familiar, infancias, juventud           

IP: Agusti Nieto agustí.nieto@uab.cat

Membres equip: Mònica Balltondre, Elena Fernandez Garcia, Jorge Molero Mesa, Agusti Nieto Galan, Xavier Roqué, Jaume Sastre Juan, Carlos Tabernero Holgado

Àrea Coneixement: Història de la Ciència            

Paraules clau: History of Science; History of medicine; History of physics; History of technology; History of psychology; Science under the Franco Regime; Women and science; Urban history of science;  

IP: Joan Miquel Verd JoanMiquel.Verd@uab.es  

Membres equip: Oriol Barranco, Mireia Bolibar, Vicent Borras,^Pilar Carresquer,Abraham Garcia, Alejandro Godino, Alejandro Gonzalez, Jose Pedro Lopez, Sara Moreno, Dafne Muntanyola

Àrea Coneixement: Sociologia 

Paraules clau: Avaluació, Desenvolupament organitzacional, Direcció escolar, Gestió universitaria, Innovació i canvi, Art, Practica basada en evidència, Innovació educativa i tecnologies, Gestió del coneixement, Organitzacions educatives Saludables

IP: Carme Armengol edo@uab.cat

Membres equip: Carme Armengol, Aleix Barrera, Alejandra Bosco, Diego Castro, Anna Diaz, Maria del Mar Duran, Georgeta Ion, Maria Pilar Lopez, Patricia Olmos, Jose Luis Muñoz, Gemma Paris, David Rodriguez, Isabel del Arco.

Àrea Coneixement: Didàctica i Organització Escolar       

Paraules clau: Avaluació, Desenvolupament organitzacional, Direcció escolar, Gestió universitaria, Innovació i canvi, Art, Practica basada en evidència, Innovació educativa i tecnologies, Gestió del coneixement, Organitzacions educatives Saludables

IP:  Josep Maria Sanahuja cersin@uab.cat

Membres equip: Maria del Mar Badia Martin, Sandra Camacho Clavijo, Rosa Fortuny Guasch, David Gutierrez Colominas, Oscar Mas Torello, Ester Miquel Bertran, Mar Moron Velasco, Antonio Pérez Romero, Xavier Ribes Guàrdia, Jose Maria Sanahuja Gavalda, Noemí Santiveri Papiol

Àrea Coneixement: multidisciplinar       

Paraules clau:Inclusió, Salut Mental, discapacitat.

IP: Yago Ramis yago.ramis@uab.cat

Membres equip: Carme Viladrich, Miquel Torregrossa, Yago Ramis Laloux, Susana Pallarès, Juan Muñoz Justicia, Saül Alcaraz Garcia, Joan Pons Bauzà,  Mohammad Saad, Ariadna Angulo Brunet, Anna Jordana Casas, Menglu Yang, Marta Borrueco Carmona

Àrea Coneixement: Educació Física i Esportiva  

Paraules clau: Psicologia, Motivació, Activitat Física, Esport, Salut, Cicle Vital, Carreres duals, Metodologies mixtes

Laboratori de Barcelona per a la Justícia i Sostenibilitat Ambiental Urbana (BCNUEJ)  

IP: Isabelle Anguelovski   Isabelle.Anguelovski@uab.cat

Membres equip: Isabelle Anguelovski, Helen Cole, Margarita Triguero-Mas, Francesc Baró

Àrea Coneixement: Economia Aplicada 

Paraules clau: social metabolism; gentrification; limits to growth; political ecology; sustainability, Health & Equity, Global Environments

IP: Sònia Parella  cr.migracions@uab.cat, gedime@uab.cat

Membres equip: Beatriz Ballestin, Marta Bertran Tarres, Silvia Carrasco, Ana Isabel Entenza, Ainhoa Flecha, Nicolas Lorite Garcia, Jordi Pàmies, Sonia Parella, Olga Serradell, Teresa Sordé

Àrea Coneixement: Sociologia 

Paraules clau: recerca interdisciplinària, interseccional, migracions, mobilitat, retorn, circularitat, grups vulnerables, Roma, Diversitat sociocultural, Diversitat religiosa, Interculturalitat, diàleg interreligiós, Gènere, abandonament escolar, minories ètniques, infància, etnografia, migracions forçades, refugiats, protecció internacional, llei d'estrangeria, asil, distribució competencial.

IP: Josefina Sala Gr.IARS@uab.catfina.sala@uab.cat

Membres equip: Laura Arnau Sabates, Mireia Foradada Villar, Daniel Ortega Ortigoza, Josefina Sala Roca, Nair Elizabeth Zárate Alva, Montserrat Rodriguez,

Àrea Coneixement: Teoria i Història de l'Educació           

Paraules clau: Infància tutelada, protecció a la infància, acolliment residencial, adolescents extutelats, transició etapa adulta.  

IP: Josep Cid josep.cid@uab.cat

Membres equip: Josep Cid, Carmen Navarro, Anna Meléndez, Roger Mancho

Àrea Coneixement: Dret Penal

Paraules clau: criminologia, desistiment, reinserció, empresonament, penes alternatives, carreres delictives  

IP: Miquel Domenech. Miquel.domenech@uab.cat   

Membres equip: Miquel Domenech, Joel Feliu i Samuel-Lajeunesse, Lupicinio Iñiguez, Luz Maria Martinez, Francisco Tirado, Jesús Rojas.

Àrea Coneixement: Sociologia             

Paraules clau: Healthy Care Cities, care technologies, ethics & technology, robotics, biosurveillance, biorisk, concerned groups, technoscientific controversies, public participation, Actor-Network Theory, Participatory Design, Information and Communication Technologies, Innovation Studies

IP: Enrico Mora enrico.mora@uab.cat

Membres equip: Enrico Mora, Margot Pujal i Llombart

Àrea Coneixement: Sociologia 

Paraules clau: Subjectivitat, grups discussió, estudi de cas, dolor crònic, fibromialgia, salut mental, cures, anàlisi del discurs, gènere

Grup Estudis Socials de la Subjecció i Subjectivitat des d’una perspectiva de gènere interseccional

IP: Margot Pujal Margot.pujal@uab.cat

Membres equip: Luz Mª Martínez Martínez, Jenny Cubells Serra, Marisela Montenegro, Margot Pujal i Enrico Mora.

Àrea Coneixement: Psicologia Social

Paraules clau: Gènere, Subjectivitat, grups discussió, estudi de cas, dolor crònic, fibromialgia, salut mental, cures, anàlisi del discurs, metodologies qualitatives.

Grup de Recerca Wireless Information Networking (WIN)

IP: Antoni Morell antoni.morell@uab.cat

Membres equip: Jose Lopez Vicario, Antoni Morell Perez, Javier Serrano Garcia

Àrea Coneixement: Teoria del Senyal i Comunicacions 

Paraules clau: Deep Learning, Data Analytics, Internet of Things, Wireless Sensor Networks    

IP: Remo Suppi Remo.Suppi@uab.cat

Membres equip: Daniel Franco, Elisa Heymann, Emilio Luque, Dolores Isabel Rexachs, Remo Suppi, Alvaro Wong

Àrea Coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Paraules clau: Computació d'altes prestacions, Simulació d'altes prestacions, Aplicacions Eficients

IP: Dr. Jordi Aguiló

Paraules clau: Mearurement, stress, psicometria, electrocardiograma