Recerca i Innovació Responsable (RRI)

Què és la Ciència Ciutadana?

Ciència Ciutadana

El terme “participació ciutadana” descriu les diferents maneres en que l’educació superior i la recerca poden traspassar els espais acadèmics i compartir-se amb la resta de la societat per obtenir un benefici mutu. Es tracta, per tant, d’un procés bidireccional que no només implica la difusió del coneixement científic, sinó també la interacció entre els científics i les comunitats locals amb l’objectiu de millorar la qualitat de la recerca i de l'educació.

La Ciència Ciutadana té múltiples definicions, ja que és un concepte molt ampli. Una de les definicions és la que proposa el White Paper on Citizen Science publicat al 2015

La Ciència Ciutadana fa referència a la participació del públic general en activitats de recerca científica quan la ciutadania contribueix activament a la ciència, ja sigui amb el seu esforç intel·lectual o coneixement de l’entorn, o amb les seves eines i recursos

Documents de referència
  • Citizen Science: Theory and Practice: bones pràctiques en concebre, desenvolupar, implementar, avaluar i sostenir projectes que faciliten la participació del públic general en activitats científiques de qualsevol disciplina.

Special Collection: Citizen Science in Higher Education

Special Collection: Policy Perspectives in Citizen Science

Special Collection: Ethical Issues in Citizen Science