Recerca i Innovació Responsable (RRI)

Projectes en RRI

Projectes en RRI

La UAB participa actualment en diferent projectes europeus per impulsar la RRI a nivell institucional:

SeeRRI: (Building Self-Sustaining Research and Innovation Ecosystems in Europe through RRI). L'objectiu del projecte és avançar cap a un model d'ecosistemes R&I més sostenibles, que incloguin tots els actors del territori (recerca i educació, empresa, administració i ciutadania, el que s'anomena la quàdruple hèlix) i incorporin els principis de la Recerca i la Innovació Responsables (RRI).

El projecte està liderat pel Nordland Research Institute de Noruega i hi participen, a més d'universitats i centres de recerca, governs regionals i associacions empresarials. Per portar-ho a terme s'han seleccionat com a cas d'estudi tres territoris europeus amb diferents estratègies d'especialització intel·ligents, un dels quals és l'àrea de la B-30.
 

 


HEIRRI: La Universitat Autònoma de Barcelona ha estat una de les institucions seleccionades per a participar en una prova pilot d'aplicació de dos dels programes i materials de formació desenvolupats en el marc del projecte HEIRRI (consultar la resolució). El projecte HEIRRI està orientat a la Recerca i Innovació Responsable (RRI) en institucions d'educació superior.

La proposta presentada per la UAB ha estat considerada com una de les millors propostes, atorgant-li la menció d'institució col·laboradora en el procés d'implementació i retroalimentació de materials formatius sobre RRI. La UAB ha participat de manera activa al procés d'aprenentatge, donant feedback sobre els materials i el seu ús formatiu. En abril de 2018, la UAB va participar a la 2ona Conferència HEIRRI, compartint la seva experiència amb altres institucions d'educació superior.

LA UAB també va realitzar la prova pilot de la formació i materials vinculats a dos dels cinc cursos dissenyats en el marc del projecte HEIRRI:

 

  • Doctors responsables: RRI i Projectes de Recerca de Doctorat, dirigit als investigadors en formació de primera etapa (estudiants de doctorat).
  • Facilitant la reflexió en RRI, dirigit a personal acadèmic i no acadèmic de la universitat.

Consulteu el web oficial del projecte HEIRRI.

EGERA (Effective Gender Equality in Research and Academia). El projecte de recerca EGERA aglutina vuit centres de recerca i institucions d'educació superior a set estats membres de la EU (Bèlgica, la República Txeca, França, Alemanya, els Països Baixos,  Portugal i Espanya) i a Turquia, units per un mateix compromís, el doble objectiu d'aconseguir la igualtat de gènere a la recerca i el reforçament de la dimensió de gènere a aquest àmbit.

PERFORM busca investigar els efectes de l'ús de mètodes educatius de ciència innovadora basant-se en les arts per promoure la motivació i el compromís dels més joves amb la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques (STEM) a una selecció de col·legis de França, Espanya i el Regne Unit.

Orion (Open Responsible research and Innovation to further Outstanding knowledge). Aquest projecte  es centra en  incloure els principis de la RRI (ètica, gènere, governança, compromís social i educació científica) a centres d'investigació i finançament (RPFO, Research Performing and Funding Organizations) fomentant els canvis institucionals i culturals.