Oficina de Projectes Internacionals

Horizon 2020

Horizon 2020 (H2020) és el programa de recerca i innovació de la Unió Europea que va estar  vigent des del 2014 fins al 2020.

El programa integrava totes les fases de la generació del coneixement, des de la recerca bàsica fins a les activitats més properes al mercat, amb la participació d’una gran varietat d’actors (científics, indústria, societat i responsables polítics) i està obert a la participació de científics de tot el món.

L’Oficina de Projectes Internacionals de la UAB va rebre 197.440 € per al projecte «Promoviendo el liderazgo H2020 en la UAB» (ECT2019-000620) de la convocatòria d’accions de dinamització Europa Redes y Gestores - Europa Centros Tecnológicos de l’any 2019.

L’any 2020 se li van concedir 232.486 € per al projecte «Hacia el Horizonte Europa: un plan para consolidar el liderazgo de la UAB» (ECT2020-000841) de la convocatòria Europa Redes y Gestores - Europa Centros Tecnológicos de l’any 2020, de finançament del Ministeri de Ciència i Innovació i de l’Agència Estatal de Recerca.

Logos Ministeri de Ciència i Innovació

 

Projectes H2020 on participa la UAB segons els diferents programes específics: