Recerca

Transferència i innovació

Compromís per socialitzar la ciència, la tecnologia i la innovació

La UAB és una universitat pública innovadora amb un clar compromís per socialitzar la ciència, la tecnologia i la innovació. La Universitat promociona i gestiona la recerca i la transferència de coneixement de forma que la generació i disseminació del nou coneixement sigui compatible amb la seva protecció i la transferència al teixit productiu.

Protecció del coneixement

Protecció dels resultats de recerca de caràcter cientificotecnològic del personal investigador per poder transferir-los al teixit productiu

Nous resultats a protegir

Plataforma de vigilància tecnològica

Valorització de la recerca

Suport a la maduració de la recerca i els seus resultats amb l'objectiu d'apropar-los i transferir-los a la societat. 

Proves de concepte

Portal de convocatòries

Documents i guies

Transferència del coneixement

Promoció dels resultats de recerca i tecnologies, cerca d'empreses interessades en l'explotació dels resultats de recerca i negociació d'acords de transferència.

Oferta tecnològica

Creació d'spin-offs

 

Ecosistema d'innovació de la UAB

Oficina de Transferència de Coneixement i Valorització de la Recerca

Oficina encarregada de la gestió de la propietat industrial de la Universitat, des de la sol·licitud de la patent fins a la promoció i captació de finançament per a valoritzar aquests resultats, i la transferència dels resultats de recerca mitjançant llicències. 

Emprèn UAB

Suport per impulsar l'esperit emprenedor de tota la comunitat universitària. Des de la formació en competències bàsiques, la validació de la idea, desenvolupament del projecte, fins a la creació de l'empresa i la seva acceleració.

Parc de Recerca UAB

El Parc de Recerca UAB connecta el personal investigador amb les empreses del territori per tal de fer arribar la recerca a la societat i ajudar a introduir la innovació dins les empreses petites i mitjanes a partir del coneixement.

Comunitats Orientades a Reptes Estratègics

Xarxes de recerca, generadores de coneixement, formades per grups i centres de recerca de la UAB i agents del territori implicats en la resolució de reptes estratègics.

Laboratoris d'innovació oberta

Els UAB Open Labs son espais oberts d'innovació on alumnat, personal investigador i agents del territori poden col·laborar mitjançant l'ús de tecnologies digitals.

Campus Laboratori Obert

El campus de la UAB és un entorn perfecte per desenvolupar i experimentar noves solucions, productes o serveis en col·laboració amb els usuaris i altres actors rellevants. 

Grups TECNIO

Desenvolupadors de les tecnologies més innovadores, amb capacitats tecnològiques diferencials i amb capacitat de tranferir-les a l'empresa.

Laboratoris de Prestació de Serveis

Laboratoris que donen suport científic i tecnològic a empreses i entitats pel desenvolupament dels seus projectes de recerca i innovació.