CORES UAB

Comunitats Orientades a Reptes Estratègics

CORES

La majoria dels grans reptes als quals s'enfronta la societat actual s'han d’abordar des de diversos fronts, incloent-hi la recerca, amb un enfocament multidisciplinari i innovador. El conjunt d'institucions que composen l'Esfera UAB disposen de les capacitats necessàries per a desenvolupar projectes exitosos en àmbits complexos i estratègics. Amb la finalitat d’articular de manera efectiva aquestes capacitats s’han posat en marxa les Comunitats Orientades a Reptes Estratègics (CORE).

Les CORE són xarxes de recerca, generadores de coneixement, formades per grups i centres de recerca de l'entorn del Campus d’Excel·lència Internacional de la UAB, així com d'agents del territori implicats en la resolució dels reptes estratègics (administracions, ciutadania, empreses, etc.) Aquestes xarxes pretenen ser un instrument impulsor de les potencialitats en recerca i transferència (a la indústria i a la societat en general), dins d’un àmbit crític i amb un node de referència a escala europea.

Els seus objectius són crear una xarxa estable de recerca i d'innovació per tal de:

  • Donar visibilitat als seus membres i posicionar-los a escala local i internacional.
  • Contribuir a l’avenç del coneixement, identificant sinergies i generant complementarietats, a través de la incorporació de tots els agents clau del sistema per tal de donar resposta als reptes que planteja la recerca en una àrea específica.
  • Incrementar la competitivitat dels membres, tant de manera individual com col·lectiva.
  • Unir esforços a partir de la coordinació de les actuacions i compartir recursos i informació de manera transversal.

Les comunitats CORE han nascut amb l'impuls dels investigadors i amb el suport del Vicerectorat de Recerca i de la Vicegerència de Recerca, i estan adscrites a la Unitat de Desenvolupament Estratègic.