CORES UAB CORE en Ciutats Intel·ligents i Sostenibles

Objectius i línies de recerca

La xarxa CORE

La seva missió és posicionar i visibilitzar les capacitats i les activitats de la R+D+I de la UAB en l’àmbit del desenvolupament urbà, donant suport al desplegament de les polítiques territorials i europees establertes pels vicerectorats, els membres dels grups de recerca, centres i serveis científics i tècnics de l'esfera UAB-CEI (Campus d’Excel·lència Internacional).  La agrupació en una xarxa de col.laboració incrementa la competitivitat dels grups de forma individual i col·lectiva a través de la unió d’esforços. Es pretén incrementar la visibilitat, la coordinació d’actuacions i la compartició de recursos i informació de forma transversal a tot el projecte. 
La comunitat CORE ciutats, és doncs, un projecte impulsat des dels mateixos grups i centres de recerca i està recolzat pel vicerectorat i la vicegerència de Recerca. La comunitat està adscrita a la Unitat de Desenvolupament Estratègic de la Vicegerència de Recerca.
 
Els objectius principals de la comunitat són:

  1. Dinamitzar la comunitat que es focalitza en la recerca del creixement i la gestió intel·ligent, sostenible i inclusiva del desenvolupament de les ciutats
  2. Gestionar la xarxa d'activitats temàtiques de recerca de la gestió intel·ligent i sostenible de les ciutats
  3. Posicionar i fer visibles les capacitats de l'esfera UAB-CEI en el repte de la gestió de les ciutats en aspectes específics com la gestió de l'energia i la mobilitat
  4. Proporcionar recolzament a les polítiques de participació ciutadana en el context de ciutats intel·ligents
  5. Coordinar els esforços d'aplicació de les polítiques i les diverses tecnologies amb els agents locals, regionals, nacionals i internacionals