Oficina de Projectes Internacionals

Plataformes

BIC: Bio-based Industries Consortium

El Consorci de Bioindústries (BIC), del qual la UAB és membre associat, és una organització sense ànim de lucre creada a Brussel·les l'any 2013.

La visió de BIC és accelerar la innovació i incorporació al mercat de productes i serveis de base biològica i posicionar Europa com a nucli de bioeconomia circular sostenible. Els seus objectius principals son: 

 • Posar en valor les matèries primeres renovables i els bioresidus 
 • Produir aliments, productes de base biològica, serveis i energia amb un impacte ambiental mínim 
 • Fomentar la sostenibilitat i millora la biodiversitat mitjançant l'ús eficient de matèries primeres amb objectius de zero residus i bones pràctiques en l'ús del sòl

Els membres del BIC cobreixen tota la cadena de valor de base biològica i estan formats per grans indústries, petites i mitjanes empreses (PIME), clústers regionals, associacions comercials europees i plataformes tecnològiques europees, institut de recerca i universitats.

BIC i la Unió Europea han creat una nova Associació Públic-Privada (PPP), coneguda com a la Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) i es basa en el seu predecessor Bio-Based Industries (BBI JU) del qual el consorci BIC també formava part.

MELODI: Multidisciplinary European Low Dose Initiative

MELODI és una plataforma europea dedicada a la investigació del risc de radiació baixa. L'objectiu de MELODI és:

 • Estratègia EUROPA 2020: MELODI proposarà prioritats de R+T per a Europa en el seu àmbit competencial.
 • Comunicació amb els grups d'interès: MELODI buscarà l'opinió de les parts interessades sobre les prioritats de la recerca, els mantindrà informats sobre els progressos realitzats i contribuirà a la difusió del coneixement.
 • Cooperació amb l'OMS i l'OIEA: MELODI interactuarà amb socis internacionals com l'OMS i l'OIEA.

Al febrer de 2014 MELODI va establir tres grups de treball:

 • SRA_Agenda Estratègica de Recerca
 • INFRA_Infrastructures
 • E&T_Education i formació

SECPHO

Clúster format per més de 180 organitzacions que impulsen la innovació mitjançant deep tech en tots els sectors de la nostra economia.

 • Experts en generar sinergies entre investigadors, inversors i empreses, per crear innovacions mitjançant deep tech que donin resposta a reptes de la indústria i la societat. Les deep tech són tecnologies avançades amb un gran impacte mediambiental i social. Per això, van a ser protagonistes en la consecució de diferents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'agenda 2030.
 • Ajuden el personal investigador a connectar les seves capacitats amb els reptes de la societat, impulsant la recerca aplicada. Mitjançant models d'innovació oberts, connectem el talent científic amb empreses de tots els sectors.
 • Ajuden les grans organitzacions a accelerar el seu procés d' innovació tecnològica, connectant-les amb un ecosistema d' startups i pimes expertes en tecnologies avançades que plantegen solucions disruptives.
 • Col·laboren amb administracions públiques per ajudar-los a identificar reptes de la indústria i la societat cap als quals canalitzar inversió pública mitjançant innovació tecnològica. A més cooperen amb clústers nacionals i internacionals per fomentar la col·laboració intersectorial i connectar cadenes de valor.

Water Europe (WE)

És una plataforma multistakeholder que actua com a promotor principal per a la investigació i innovació en aigua a Europa, fomentant la formació de projectes i consorcis a través del networking. Els seus principals objectius son:

 • Contribuir a resoldre reptes globals mitjançant la recerca i la innovació.
 • Millorar la coordinació i la col·laboració en el sector de l'aigua i els sectors consumidors d'aigua a la UE i fora
 • Millorar el rendiment i la competitivitat del sector europeu de l'aigua i dels sectors consumidors d'aigua

Principals beneficis pels membres actius:

Els membres de Water Europe que vulguin aprofitar la xarxa de WE, poden comptar amb la participació de WE en consorcis de projectes en tasques de comunicació i disseminació, així com d'explotació dels resultats.