INTERNATIONAL SUPPORT SERVICE

Sistema de Sanitat Pública

Accés a la Sanitat Pública

Catalunya compta amb un sistema de sanitat pública que ofereix assistència universal a la ciutadania.

L’ambulatori o centre d’atenció primària (CAP) és el primer punt on has d’acudir si vols accedir a l’assistència mèdica gratuïta. Allà tracten el problemes més freqüents de salut, realitzen diagnòstics i proporcionen assistència social. Per qüestions de salut més greus estan els hospitals, que administren tractaments especialitzats i duen a terme intervencions quirúrgiques.

Els i les pacients de cada CAP es regeixen pel criteri de proximitat de l’àrea de residència. Al inscriure’t, t’assignaran un metge o metgessa de capçalera o de família i, si tens fills o filles, a un o una pediatra.

Excepte en caso d’urgències, has de visitar primer al metge o metgessa de capçalera per poder tenir accés a un o una especialista. Has de tenir en compte que l’assistència dental pública només cobreix els diagnòstics, l’atenció preventiva i la terapèutica (com extraccions en caso d’infeccions o inflamacions).

Per inscriure’t al servei català de salut (CatSalut), has d’estar empadronat o empadronada. Una cop inscrit o inscrita, el donaran la targeta sanitària individual (TSI), que et donarà accés als centres i serveis del sistema sanitari públic. Aquesta targeta és individual i cada membre de la família ha de tenir una pròpia, amb independència de l’edat que tingi.

Si no t’has inscrit a la Seguretat Social, has de tenir una assegurança mèdica privada que et cobreixi mentre visquis a Espanya.