INTERNATIONAL SUPPORT SERVICE

Idiomes

L'ús de la llengua

Com a tota Catalunya, la llengua pròpia de la UAB és el català, que comparteix oficialitat amb el castellà. Entre un 60 i un 70% de les classes s’imparteixen en català; la resta majoritàriament en castellà, tot i que any rere any creix l’oferta de cursos en anglès.

En totes les assignatures l’alumnat pot realitzar els seus treballs i exàmens tant en català como en castellà, tot i que el professorat utilitzi una altre llengua. En alguns cursos, també es pot utilitzar l’anglès tot i que cada assignatura no s’imparteixi en aquesta llengua.

Més informació:
www.uab.cat/idiomas
www.uab.cat (assignatures en anglès)
www.intercat.cat

APRENDRE IDIOMES
La UAB t’ajuda a aprendre idiomes i a millorar els teus coneixements previs. El Servei de Llengües-UAB Idiomes té més de trenta-cinc anys d’experiència en l’ensenyament d’idiomes en la Universitat. També acredita i certifica nivells d’acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües (MERC).

Alguns dels idiomes que es poden cursar són: català, espanyol, anglès, francès, italià i japonès. Abans de matricular-te, hauràs de realitzar una prova de nivell. Els cursos del Servei de Llengües-UAB Idiomes poden ser reconeguts com a crèdits per les universitats d’origen dels estudiants de mobilitat. A més de la seva seu al campus de Bellaterra, UAB Idiomes té un centre a Barcelona, a l’edifici UAB de Casa Convalescència.

El Servei de Llengües - UAB Idiomes ofereix cursos de llengua catalana per a estudiants nouvinguts. Els cursos, subvencionats per la UAB, permeten a aquests estudiants entendre el català, tant en el que es refereix a la comprensió oral com a la comprensió escrita, i començar a parlar-lo i a escriure’l. Es poden consultar les condicions de subvenció de cada nivell, així com el reconeixement de crèdits, els horaris i els nivells, a la web del Servei de Llengües.

CURS D’ESPANYOL
El Servei de Llengües - UAB Idiomes ofereix cursos d’espanyol per a estudiants internacionals. A la web del Servei de Llengües pots consultar l’oferta de cursos, els preus, els horaris i els nivells.

INTERCANVIS LINGÜÍSTICS
Com a complement als cursos, poden participar en el programa Tàndem d’intercanvis lingüístics amb altres estudiants. També pots participar en el programa de voluntariat lingüístic i rebre el suport d’un estudiant local per ajudar-te en l’aprenentatge del català.

CENTRE D’AUTOAPRENENTATGE DE LLENGÜES
El Servei de Llengües també t’ofereix un centre de recursos en línia per a l’autoaprenentatge de llengües.

Més informació:
Servei de Llengües - UAB Idiomes
http://www.uab.cat/idiomas
s.llengues.info@uab.cat
Tel.: +34 93 581 13 25