INTERNATIONAL SUPPORT SERVICE

Vinculacions

Vinculacions

Per a poder tenir accés als diferents serveis al campus, el personal docent i investigador, els estudiants dels diferents nivells d’educació superior i el personal d’administració i serveis que vinguin convidats a la UAB han de ser registrats a la base de dades de la universitat.

Independentment de la duració d’aquestes estades a la UAB, els diferents centres de la universitat poden sol·licitar el registre d’aquestes visites a través dels següents formularis electrònics:

Un cop vinculats, s'enviarà un correu electrònic al departament i al visitant per confirmar el registre en la base de dades de la UAB i els passos a seguir per poder tramitar el carnet de la UAB en els casos que procedeixi.

Requisits per a les vinculacions:

 • No estar matriculat a cap estudi a la UAB, ni pertànyer als diferents col·lectius d’intercanvis.
 • No estar contractat com a PAS ni com a PDI a la UAB.
 • Estar convidat oficialment pel departament o institut on es realitzi l’estada.
 • Tenir assegurança mèdica (targeta sanitària en el cas de les persones amb nacionalitat espanyola, targeta sanitària europea o assegurança privada en el cas de les persones d’altres nacionalitats).
 • Les persones extracomunitàries han de tenir els visats o permisos de residencia corresponents depenent del país d’origen i la duració de l’estada.

 

Passos del procediment de vinculació:

 1. Invitació del departament o institut de la UAB per realitzar una estada temporal en les seves instal·lacions.
 2. Aportació dels documents necessaris al departament o institut.
 3. Autorització del director o directora del departament o institut (model).
 4. Sol·licitud de vinculació per part del departament o institut.
 5. Tramitació de la vinculació per part de l’ISS (i l’Àrea de Personal en casos d’investigador convidat)
 6. Enviament del correu de confirmació de la vinculació a la persona convidada, i en copia al departament o institut, amb les dades i instruccions d’accés als serveis del campus.
 7. En cas de renovació de les vinculacions, repetir el procediment.