La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Roberto Torretti

Roberto Torretti va ser investit doctor honoris causa per la UAB en reconeixement de les seves aportacions innovadores a la història i filosofia de la relativitat  i a la filosofia crítica de Kant.

Nomenament: 10/11/2004 a proposta de la Facultat de Ciències i Facultat de Filosofia i Lletres

Investidura: 28/04/2005 a la Sala d'Actes del Rectorat

Padrinatge: Xavier Roqué Rodríguez i Carl Hoefer

Tornar a la llista completa