Reunions amb les síndiques i síndics del Vallès

Presentació de l'Informe d'actuacions 2023 de la síndica de Sant Cugat

Ajuntament de Sant Cugat, 27 de maig de 2024

Visita guiada per la UAB als síndics/ques del Vallès

Universitat Autònoma de Barcelona, 7 de novembre de 2023

Reunió amb la Síndica de Sant Cugat, Sra. Helena López Macho

Sindicatura de Greuges de Sant Cugat, 18 de juliol de 2023

Reunió amb el Síndic de Rubí, Sr. Carles Aluju Ferrer

Sindicatura de Greuges de Rubí, 13 de juliol de 2023

Reunió amb el Síndic de Terrassa, Sr. Mustapha Ben El Fassi Mezouar

Sindicatura de Greuges de Terrassa, 12 de juliol de 2023

Reunió amb la Síndica de Sabadell, Sra. Eva Abellan Costa

Sindicatura de Greuges de Sabadell, 11 de juliol de 2023