Projectes finançats de la UAB

L'Oficina de Projectes Internacionals de la UAB ha rebut 197.440 € del projecte "Promoviendo el liderazgo H2020 en la UAB" ECT2019-000620 de la convocatòria d'accions de dinamització Europa Xarxes i Gestors - Europa Centres Tecnològics de l'any 2019; i 232.486 € del projecte "Hacia el Horizonte Europa: Un plan para consolidar el liderazgo de la UAB" ECT2020-000841 de la convocatòria Europa Xarxes i Gestors - Europa Centres Tecnològics de l'any 2020, de finançament del Ministeri de Ciència i Innovació i de l'Agència Estatal d'Investigació.

Logo del Ministeri de Ciència i Innovació

 

Projectes H2020 finançats: