Erasmus+

L'Erasmus+ és el programa de la Unió Europea per l'educació, formació, joventut i esport per al període 2014-2020. Dóna suport als sistemes educatius, de formació i de joventut per tal que facilitin a les persones recursos d’ensenyament i aprenentatge que les capacitin per al mercat laboral i la societat actual i futura, i permetin afrontar els canvis i reptes socioeconòmics i implementar les polítiques de l’Agenda Europea per al creixement, la creació d’ocupació, l’equitat i la inclusió social.

L'Erasmus+ s'estructura en les següents accions:

Màsters conjunts Erasmus Mundus
Són màsters d'alt nivell, amb programes d’estudis internacionals integrats, que imparteixen conjuntament diverses universitats consorciades. Estan dotats d’un programa de concessió de beques que els permet seleccionar els millors estudiants en un context mundial.

Tenen per objectiu desenvolupar, transferir i/o implementar pràctiques innovadores en l’ensenyament, l’aprenentatge, la modernització institucional i de la societat en general.

Es requereix que l’impacte de les activitats a finançar assoleixi tant les institucions participants com a les persones.

La Key Action 2 inclou quatre tipologies de projectes:

  1. Associacions Estratègiques - Transnational Strategic Parnterships projects (acció descentralitzada que es gestiona des de les Agències Nacionals)
  2. Capacity building projects (acció centralitzada gestionada des de l’EACEA)
  3. Aliances per al coneixement  - Knowledge Alliances (acció centralitzada gestionada des de l’EACEA)
  4. Aliances per a les competències sectorials - Sector Skills Alliances (acció centralitzada gestionada des de l’EACEA)

L'objectiu general és promoure l'avaluació de l’impacte global de l’aplicació de polítiques innovadores mitjançant assaigs de camp, amb la finalitat de millorar l’eficàcia i l’eficiència dels sistemes d’educació i formació i de les polítiques de joventut. Es pretén aconseguir la participació d’autoritats públiques d’alt nivell en la recollida i avaluació de proves que recolzin i supervisin la reforma de les polítiques, mitjançant l’ús de mètodes d’avaluació sòlids i àmpliament reconeguts, basats en assaigs de camp a gran escala.
 
Objectius específics
Promoure la cooperació i l’aprenentatge mutu transnacional entre les autoritats competents al més alt nivell per tal de sotmetre a prova i millorar sistemes, estructures i processos d’aplicació de polítiques amb un impacte significatiu, facilitar la recollida i anàlisi de proves substantives que permetin a les autoritats públiques competents avaluar i supervisar l’aplicació de polítiques innovadores, identificar criteris i condicions clau per a una aplicació i supervisió eficaces de les polítiques, i facilitar la transferibilitat i l’augment d’escala.