Altres programes internacionals

La Comissió Europea disposa d'altres instruments:

I, finalment, altres programes d'interès per l’activitat investigadora:

  • INTERREG: La Cooperació Territorial Europea (CTE), més coneguda com Interreg, és un instrument de finançament de desenvolupament regional europeu. Hi ha quatre programes diferents:
  • LIFE+: És l’instrument financer de la Unió Europea de recolzament als projectes sobre medi ambient, conservació de la natura i acció pel clima.
  • ESPON