Programes educatius ERASMUS+


Erasmus+ és el programa de la Unió Europea per Educació, Formació, Joventut i Esport pel període 2014 – 2020. Dóna suport als sistemes educatius, de formació i de joventut per tal que facilitin a les persones recursos d’ensenyament i aprenentatge que les capacitin per al mercat laboral i la societat actual i futura, i permetin afrontar els canvis i reptes socioeconòmics i implementar les polítiques de l’Agenda Europea per al creixement, la creació d’ocupació, l’equitat i la inclusió social.

Erasmus+ s’emmarca en l’estratègia Europa 2020, en l’estratègia Educació i Formació 2020 i en l’estratègia Rethinking Education.

En matèria educativa inclou tots els nivells; escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes.

Aquest programa es construeix sobre els resultats obtinguts durant més de 25 anys pels programes europeus en els camps de l’educació, la formació i la joventut. Així, Erasmus+ és el resultat d’integrar en un únic programa els següents programes implementats per la Comissió durant el període 2007-2013.

Erasmus+ s'estructura en les següents accions:

  1. Key Action 1 - Mobilitat de les persones per motius d’aprenentatge
  2. Key Action 2 - Projectes de Cooperació per  la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques
  3. Key Action 3 - Projectes de Suport a les polítiques de reforma
  4. Jean Monnet
  5. Sport