Altres programes internacionals

A part dels instruments mencionats fins ara, la Comissió Europea disposa d’altres instruments entre els quals hi trobem:


Finalment, hi trobem altres programes internacionals que són de gran interès per l’activitat investigadora que es dur a terme a la nostra Universitat:
  • INTERREG - La Cooperació Territorial Europea (CTE), més coneguda com Interreg, és un instrument de finançament de desenvolupament regional europeu. Hi ha 4 programes diferents:
  • LIFE+. És l’instrument financer de la Unió Europea de recolzament als projectes sobre medi ambient, conservació de la natura i acció pel clima.
  • ESPON