Oficina de Projectes Internacionals

Gestió d'Ajuts Internacionals

Missió de l'OPI

L'Oficina de Projectes Internacionals (OPI) de la UAB promou la participació dels grups de recerca en programes i convocatòries internacionals. La OPI ofereix assessorament integral en l’elaboració de projectes de recerca i educatius, alhora que ofereix la possibilitat de gestionar projectes internacionals (ERC i H2020/HEU coordinats).

Funcions de l'OPI

  1. Informació i promoció
  2. Valoració i planificació
  3. Suport a propostes
  4. Negociació i signatura
  5. Gestió de projectes