OTM-R (Open, Transparent and Merit-based Recruitment)

Open, Transparent and Merit-based Recruitment (OTM-R)
Procés de Contractació Obert, transparent i basat en el mèrit (OTM-R)

 

L’OTM-R és un dels pilars de la Carta Europea dels investigadors i en particular del Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors, publicat per la Comissió Europea (CE) al 2005.

L’OTM-R assegura que es contracti a la millor persona per al lloc treball. Aquest procés aporta beneficis als investigadors, les institucions i el sistema de recerca en general. Més específicament, l’OTM-R propicia una carrera investigadora més atractiva, garanteix la igualtat d'oportunitats per a tots els candidats i facilita la mobilitat.

El grup de treball de la CE en OTM-R va elaborar un paquet d’informació per ajudar els centres de recerca a implementar les pràctiques de l’OTM-R. Aquest paquet d’informació permet als centres de recerca revisar la seva política de contractació actual i millorar-la, quan sigui necessari. El paquet inclou principis i directrius sobre el que hauria de ser un sistema similar a l'OTM-R, una llista de control per a les institucions com una eina d'autoavaluació per comparar les seves pràctiques actuals en referència als principis i una guia pas a pas per millorar (quan i on sigui necessari) les pràctiques OTM-R de l'organització.