HR Excellence in Research UAB El distintiu HR Excellence reconeix a les institucions que vetllen per les condicions laborals dels investigadors

Bones pràctiques a l'Escola de Doctorat

Guia de Bones Pràctiques de l'Escola de Doctorat

La guia de bones pràctiques de l'Escola de Doctorat de la UAB és un conjunt de recomanacions i compromisos que han de servir de guia per als doctorands en la seva doble condició d’estudiants de tercer cicle i d’investigadors en formació.

Guia de Bones Pràctiques de l'Escola de Doctorat