Carrera professional

Software Idea Puzzle®


Idea Puzzle® és un software en línea de disseny de la recerca, basat en la Filosofia de la Ciència, que integra la teoria, el mètode, les dades, la retòrica i l’autoria, anticipant les qüestions claus que el supervisor pot plantejar durant el procés de desenvolupament de la tesi doctoral. El software Idea Puzzle® interroga sobre 21 qüestions, proporcionant informació d’ajuda per donar-hi resposta, i permetent l’autoavaluació de la resposta donada a cada pregunta. El resultat és un disseny de recerca de tres pàgines, que inclou les 21 respostes, un mapa visual i la puntuació general obtinguda fruït de l’autoavaluació.

Accedir al Software Idea Puzzle® http://www.ideapuzzle.com/index.php?id=168 (Disponible en castellà, anglès, francès i portuguès)