Carrera professional

Pla de Desenvolupament Individual – L’eina myIDP

Pla de Desenvolupament Individual – L’eina myIDP

En un escenari laboral cada cop més incert, els investigadors necessiten reflexionar i identificar quines de les possibles sortides professionals, dins o fora de l’acadèmia, responen als seus interessos personals i s’acomoden a les seves competències professionals.

Què és el Pla de Desenvolupament Individual?

El Pla de Desenvolupament Individual és un pla personal estructurat en el que, un cop identificada l’opció professional a la que es vol aspirar, es defineixen objectius i metes professionals a mig i llarg termini, així como les estratègies que permetran el seu assoliment. Així mateix, ajuda a alinear les activitats d’aprenentatge amb objectius personals i professionals o competències específiques.

Per què és útil definir el Pla de Desenvolupament Individual?

El Pla de Desenvolupament Individual ajuda als professionals a:

  • Identificar objectius a mig i llarg termini, així com les activitats necessàries per assolir-los.
  • Identificar quins coneixements i habilitats són necessàries per assolir els objectius professionals definits.
Defineix el teu Pla de Desenvolupament Individual utilitzant l’eina myIDP

L’eina web myIDP, dissenyada per Cynthia N. Fuhrmann, Jennifer A. Hobin, Bill Lindstaedt, i Philip S. Clifford, et pot ajudar en el procés de definició del Pla de Desenvolupament Individual. L’eina està especialment pensada pels investigadors en formació de primera i segona etapa (predocs i postdocs), incloent eines que ajuden a definir objectius professionals i a planificar com assolir-los.

L’eina guia en el procés de definició del Pla de carrera a través de quatre passos. En primer lloc, inclou un qüestionari d’autoavaluació que permet conèixer les habilitats, valors i interessos personals. En segon lloc, i comparant els resultats amb les habilitats i valors necessaris per a desenvolupar 20 llocs de treball diferents, l’eina presenta quines són les sortides professionals en l’àmbit de la recerca que millor s’adapten a les habilitats i interessos personals, mostrant les diverses opcions i alternatives. En tercer lloc, l’eina guia en el procés de definició d’objectius personals a mig i llarg termini, forçant a pensar en les estratègies necessàries per assolir l’opció professional triada. Finalment, senyala la necessitat de pensar en persones que puguin actuar com a mentors, és a dir, que puguin proporcionar suport, tant personal com professional, en el procés d’assoliment dels objectius professionals.

Accedir a l’eina myIDP: https://myidp.sciencecareers.org/ (Només disponible en anglès)