Graus Totes les titulacions tenen una assignatura de pràctiques externes

Convocatòria de beques Santander-Progreso per a estudiants d'últim curs de grau de la UAB. Curs 2020-2021

Descripció

La UAB és una universitat pública, compromesa socialment i amb una voluntat ferma de servei a tota la societat. La UAB treballa per atreure el màxim de talent, a la docència, a la recerca, a la gestió, a la transferència de coneixement, i també entre els estudiants. Un dels seus objectius és procurar que tots els estudiants puguin accedir a una formació superior, independentment dels recursos econòmics del seu entorn familiar. És per això que, conjuntament amb el Banco Santander, es convoquen 18 beques Santander-Progreso amb l’objectiu de facilitar l’accés a l’educació superior als estudiants  universitaris  amb els millors expedients acadèmics a nivell de tot l’estat espanyol.

Places

18

Requeriments

-  Estar matriculats en el curs 2020-2021 dels crèdits necessaris per finalitzar uns estudis de grau a qualsevol centre propi de la UAB. Aquest requisit s’haurà d’acreditar abans de la finalització del termini de sol·licituds.

-  Haver obtingut una beca general del Ministeri d’Educació i Formació Professional o l’equivalent del Govern del País Basc per al curs 2019-2020 (requisit modificat respecte la convocatòria aprobada per la CAO de la UAB, atès que el Banc de Santander ha avançat els terminis de sol·licituds previstos).

-   Haver realitzat la preinscripció a uns estudis de màster oficial en un centre propi de la UAB per al curs 2021-2022.

-  Matricular-se en uns estudis de màster oficial impartit en qualsevol centre propi de la UAB en el curs 2021-2022. Aquest requisit s’haurà d’acreditar abans del dia 20 d’octubre de 2021.

Durada

Curs acadèmic 2021-2022

Incompatibilitats

Aquesta beca és incompatible amb qualsevol altra beca o ajut d’origen públic o privat. 

Bases de la convocatòria

Data d'inici de sol·licituds

15/09/2020

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

15/11/2020

Documentació

  • Certificat de qualificacions amb la mitjana de l'expedient de batxillerat de la persona candidata.
  • Fotocòpia del DNI / NIE de la persona sol·licitant.
  • Escrit breu i original de la persona candidata, on s'exposi les motivacions en la tria dels estudis universitaris.
Aquesta documentació s’haurà d’escanejar, i adjuntar en el moment de fer la sol·licitud mitjançant el formulari electrònic.

Observacions 

Correu electrònic

consulta.beca@uab.cat

Resolució