La internacionalització en xifres

1.493 estudiants estrangers de grau (2020-2021)
5,4% d'estudiants estrangers de grau (2020-2021)
2.133 estudiants estrangers de postgrau oficial (2014-2015)
37,7% d'estudiants estrangers de màster i doctorat (2019-2020)
1.245 estudiants de la UAB en programes d'intercanvi (2019-2020)
21,5% de titulats han fet estades a l'estranger (2018-2019)
1.334 estudiants estrangers en programes d'intercanvi (2019-2020)
2.179 estudiants estrangers en el programa Study Abroad (2019-2020)
7,7% de personal docent i investigador estranger (2019)
282 docents i investigadors estrangers (2019)
22% de programes de màster en anglès (2020-2021)
9 màsters i doctorats Erasmus Mundus (2019-2020)
50,78% d'articles en col·laboració internacional (Scimago IBE 2020)