La internacionalització en xifres

1.415 estudiants estrangers de grau (2018-2019)

5,5% d'estudiants estrangers de grau (2018-2019)

2.133 estudiants estrangers de postgrau oficial (2014-2015)

36,5% d'estudiants estrangers de màster i doctorat (2018-2019)

1.376 estudiants de la UAB en programes d'intercanvi (2018-2019)

19,8% de titulats han fet estades a l'estranger (2017-2018)

1.459 estudiants estrangers en programes d'intercanvi (2018-2019)

2.893 estudiants estrangers en el programa Study Abroad (2018-2019)

6,6% de personal docent i investigador estranger (2018)

256 docents i investigadors estrangers (2018)

25% de programes de màster en anglès (2018-2019)

9 màsters i doctorats Erasmus Mundus (2019-2020)

49,0% d'articles en col·laboració internacional (Scimago IBE 2019)