Internacionalització

La internacionalització en xifres

1.434 estudiants estrangers de grau (2021-2022)
5,3% d'estudiants estrangers de grau (2021-2022)
2.133 estudiants estrangers de postgrau oficial (2014-2015)
35,1% d'estudiants estrangers de màster i doctorat (2021-2022)
1.204 estudiants de la UAB en programes d'intercanvi (2021-2022)
21,5% de titulats han fet estades a l'estranger (2018-2019)
1.441 estudiants estrangers en programes d'intercanvi (2021-2022)
1.954 estudiants estrangers en el programa Study Abroad (2021-2022)
7,9% de personal docent i investigador estranger (2021)
316 docents i investigadors estrangers (2021)
24% de programes de màster universitari en anglès (2021-2022)
9 màsters i doctorats Erasmus Mundus (2021-2022)
50,78% d'articles en col·laboració internacional (Scimago IBE 2020)