Error: manca enllaç de capçalera a la plana

La internacionalització en xifres

1.423 estudiants estrangers de grau (2022-2023)
5,2% d'estudiants estrangers de grau (2022-2023)
2.133 estudiants estrangers de postgrau oficial (2014-2015)
36,9% d'estudiants estrangers de màster i doctorat (2022-2023)
1.414 estudiants de la UAB en programes d'intercanvi (2022-2023)
21,5% de titulats han fet estades a l'estranger (2018-2019)
1.725 estudiants estrangers en programes d'intercanvi (2022-2023)
2.378 estudiants estrangers en el programa Study Abroad (2022-2023)
9,5% de personal acadèmic estranger (2022)
397 personal acadèmic estranger (2022)
25% de programes de màster universitari en anglès (2022-2023)
9 màsters Erasmus Mundus (2022-2023)
54,3% d'articles en col·laboració internacional (Scimago IBE 2023)