Estudiar

Màster Online en Direcció Digital de Negocis Turístics InternacionalsEl Màster Online en Direcció Digital de Negocis Turístics Internacionals neix amb l’objectiu de donar resposta a un dels reptes actuals de les empreses turístiques: adaptar-se a les noves tendències provinents de la transformació digital i la internacionalització, i mantenir-se actives en els diversos ecosistemes del sector turístic.
 


La competència internacional requereix a les empreses cada cop més sovint innovar i renovar els seus processos digitals de funcionament intern i de cultura empresarial. Per aquest motiu, la figura del/la directiu/va digital és clau per donar resposta al repte de la digitalització, sobretot en matèria de gestió de projectes i disseny de processos de control i millora contínua, i saber implantar un bon model de E-business a les empreses del sector turístic.

Amb aquest màster online, doncs, s’adquireixen noves tècniques estratègiques d'alt impacte com el Revenue Management, que tenen com a objectiu maximitzar els beneficis establerts per l'empresa, a més de respondre adequadament a la demanda social, política i mediambiental que actualment la societat exigeix.

La formació online també aborda com la implantació del Big Data i de la Intel·ligència Artificial formen part de l'estratègia central per créixer en un mercat cada cop més obert a l’E-tourism i l'ús intensiu de les tecnologies de la informació, la comunicació i la digitalització empresarial.

Els futurs professionals de direcció digital també aprendran a impulsar l'estratègia d'internacionalització amb visió de futur, valors, rigorositat, eficiència i eficàcia; desenvolupant i integrant noves eines existents dins del Coaching i la Intel·ligència Emocional del sector turístic, i enfocades a l'última evolució del màrqueting, orientades al client, generant experiències de valor, entre d’altres.

Es tracta, doncs, d’un programa online que capacita als professionals del sector a adaptar-se als nous models competitius internacionals i a desenvolupar noves tècniques i estratègies de gestió turística empresarial des de diferents àrees.

Objectius

 • Capacitar als directius digitals que hauran de donar resposta al repte de la digitalització en la direcció de projectes, plantejant processos de millora contínua i control, implantant un bon model d’E-business en les empreses del sector turístic.
 • Dotar d'eines especialitzades per la direcció digital del sector turístic i hoteler que han de permetre resoldre amb la millor eficiència la complexitat dels canvis als quals les organitzacions s'enfronten en un mercat internacional.
 • Formar al directiu digital en la presa estratègica de decisions.
 • Adquirir una visió integral de la direcció empresarial, que englobi les àrees de més rellevància dins de l'empresa i orientades als mercats mundials.
 • Integrar els coneixements suficients en la seva pràctica professional per resoldre les problemàtiques d’aquesta actuació.


Sortides professionals

 • Project managers, directius, gestors i responsables de les àrees de: màrqueting i vendes, revenue management, qualitat, gestió i servei al client, innovació, recursos humans, i/o direcció comercial i relacions Internacionals.
 • Consultors/es i agents especialitzats en turisme
 • Directius de Pimes turístiques i hoteleres
 • Altres professionals de l'àmbit del sector turístic i hoteler

Metodologia

Aquest màster s’ofereix en modalitat online, amb la qual l’estudiant s’integra en un entorn virtual (plataforma Moodle) que inclou el contingut teòric del programa i recursos addicionals (fòrums, xats, classes virtuals), facilitant un millor aprenentatge.

El curs està dividit en mòduls i es desenvolupa a través de diferents eines, com ara:

 • Anàlisi i aplicació de casos reals i personalitzats via fòrums i sessions setmanals en directe amb el professor, que queden enregistrades.
 • Material d'estudi actual i d'ús pràctic, que es pot visualitzar, descarregar i utilitzar-lo per treballar mitjançant apps al mòbil o des de qualsevol lloc.
 • Vídeo càpsules formatives de cada mòdul.
 • Consultoria professional personalitzada de professors en actiu.
 • Seguiment i tutorització personal diària.
 • Plataforma internacional especialitzada per a l'aprenentatge online.


Més informació

Aquesta oferta formativa de màster online s’estructura en 2 postgraus i un Treball Final de Màster (TFM). Aquests postgraus es poden matricular de forma independent.

Els postgraus online són els següents:

Postgrau Online en Revenue Management, Màrqueting Digital i Customer Experience (30 ECTS)

 • Revenue Management
 • E-tourism i màrqueting digital
 • Customer Experience en turisme i hoteleria

Postgrau Online en Gestió de Projectes Turístics, Màrqueting i Intel·ligència Emocional (30 ECTS)

 • Project Management: gestió de projectes turístics digitals
 • E-tourism i màrqueting digital
 • Coaching i intel·ligència emocional per al sector turístic

Per obtenir el màster online, una vegada cursat qualsevol dels postgraus optatius, serà necessària la realització de 30 ECTS en 2 cursos d’especialització/mòduls restants, i la realització del mòdul de Treball Final de Màster (TFM).