Estudiar

Pla d'estudis

Visió estratègica empresarial i de projectes

Introdueix eines necessàries per al coneixement estratègic d'una empresa. Permet aprofundir en tots aquells aspectes generals que, posteriorment, li permetran desenvolupar projectes que promoguin el plantejament d'objectius clars i les accions per a aconseguir-los.

•  Entorn empresarial turístic: La integració de la direcció i la gestió de projectes amb la resta d'àrees de l'empresa
•  L'entorn internacional i el seu impacte en la direcció de projectes
•  Sistemes IT

Disseny i gestió de projectes turístics

Introdueix els conceptes per al disseny, implementació i control de projectes turístics. Permet conèixer tots aquells aspectes i coneixements que després haurà d'aplicar en les diferents àrees.

•  Les fases del cicle de vida d'un projecte
•  Anàlisi i diferència entre la gestió per projectes
•  Com gestionar les diferents àrees com: adquisicions, costos, temps, qualitat, processos i riscos
•  Gestió de projectes segons PMI
•  Gestió de les comunicacions del projecte

Desenvolupament, planificació i control del projecte

Desenvolupa les pautes necessàries per al desenvolupament de la planificació i control dels projectes. Estableix un pla de treball que permet una implantació eficient i eficaç.

•    Gestió de projectes: principals conceptes, rol del director de projecte
•    Planificació d'un projecte: cicle de vida d'un projecte, perquè planifiquem?, procés PMI, grups de processos, processos d'inici, processos de planificació
•    Execució i monitoratge de projectes: processos d'execució, processos de monitoreig i control, cicle dels lliurables, tancament de projectes, processos de tancament
•    Planificació d'un projecte turístic: eines i plantilles
•    Quadre de comandament
•    Seguiment de projectes
•    Implantació i seguiment

El rol del recurs humà en els projectes

•    Desenvolupa els conceptes més rellevants de lideratge i direcció d'equips dins de la gestió de projectes. S'adquireixen habilitats i competències necessàries per a un òptim desenvolupament.

Estratègies de Màrqueting Digital i Turisme Electrònic

•    Introducció al màrqueting i comerç digital enfocat al turisme.
•    Noves tecnologies i eines digitals en el màrqueting i la comercialització.
•    Campanyes comercials online per al turisme 4.0.
•    Les botigues online i noves tendències.

Eines per a campanyes turístiques digitals

•    Community Manager: desenvolupament de les xarxes socials i aplicacions turístiques.
•    Reputació online.
•    Optimització en SEO, SEM, SMO, SMM.
•    Google Adwords.
•    E-mail màrqueting.

Creació de valor, experiència i fidelització

•    El CRM i les seves aplicacions.
•    L'experiència del client.
•    Estratègies de fidelització i lleialtat.

Pla de màrqueting online

•    Elaboració d'un pla de màrqueting digital.
•    Medició i control del pla de màrqueting.

Habilitats directives

•    Introducció i aplicació de tècniques per al desenvolupament professional i la comunicació interna de l'empresa.

Intel·ligència Emocional

•    Saber què és la Intel·ligència Emocional
•    Desenvolupar autoconeixement emocional
•    Desenvolupar competències d'escolta activa i de comunicació eficaç i empàtica.
•    Aprendre a desenvolupar objectius GROW

Coaching

•    Per a què serveix el coaching
•    Com és un procés de coaching
•    Tipus de coaching segons el client
•    Diferències entre el coaching i altres pràctiques

Fonaments, evolució i cultura empresarial enfocada al client:

Missió, visió, principis i valors de les organitzacions per orientar-se al client i l'impacte cultural intern.

•    Procés de canvi estructural i cultural en el model de negoci
•    La proposta de valor en la gestió de marca i de l'experiència de client
•    Escales en la personalització de l'experiència de client. Casos d'èxit

Processos de gestió: Eines holístiques i mètriques en la gestió de l'experiència de client i Customer Journey Map:

Processos basats en la gestió del client

Conèixer els principals indicadors en àmbit estratègic i transaccional per comprendre el cicle de vida del client:

•    Metodologies i nivells en la gestió de l'experiència de client.
•    Sistema de mètriques: conèixer i escoltar al client.
•    Eines holístiques: observació, recopilació d'informació, focus groups, entrevistes en profunditat, estudis etnogràfics, mapa d'empatia, mapa persona.
•    Disseny i ús del Customer Journey Map. Casos d'èxit

Introducció al lideratge estratègic multicanal i monocanal

•    Escenari d'una experiència multicanal i monocanal
•    Desenvolupament d'una estratègia monocanal
•    Disseny d'experiències
•    Seguiment del Customer Journey Map.
•    El futur de l'experiència de client en turisme

Quadre de comandament integral: implantació, seguiment i anàlisi

•    Valoració de l'experiència del client
•    Seguiment d'al·legacions, suggeriments i reclamacions del client
•    Pla d'acció i contingència
•    Satisfacció i fidelització del client
•    Tecnologia per a la comercialització del producte/servei turístic
•    Màrqueting intel·ligent en venda d'experiències.
•    Innovació en la co-creació per a la integració del client i l'empleat

Definició conceptual i fonaments

•    Definició, evolució del concepte i aplicació actual.
•    Fonaments del Revenue Management: aplicació, segmentació de mercat, estratègies d’aplicació, mesurament dels ingressos, passos necessaris, anàlisi, etc. Principis bàsics del Revenue Management.
•    Indicadors d’èxit: REVPAR, GOPPAR, TREVPAR
•    Les eines: pressupost, calendari de tarifes i demanda, les previsions, el benchmarking i pricing.

Aplicació del Revenue Management

•    Aplicació del Revenue Management i Yield Management: polítiques d’empresa
•    Preus: polítiques i càlcul, pricing (estàtic i dinàmic), mix de tarifes, etc. Elaboració de preus: individuals i per a grups.
•    Distribució online: gestió dels canals de venda, el channel manager, dumping

Tècniques de màrqueting i vendes aplicades

•    Tècniques de segmentació de mercat
•    Tàctiques d’aplicació de preus: alta demanda, baixa demanda, coherència, factor Yield/RM, elements d’anàlisi, benchmarking
•    Les previsions: forecast, pick up
•    Up-selling, cross-selling: la millora de la venda en qualsevol departament de l’hotel.

Màrqueting digital

•    Màrqueting online, social media i reputació online com a estratègia conjunta del Revenue Management

El desenvolupament de la professió

•    Reports, estadístiques i eines
•    Tecnologia en Revenue
•    Rol del Revenue Manager
•    Els serveis de consultoria

Desenvolupament d'un projecte final i/o un pla de viabilitat que aplegui tots els coneixements adquirits durant el Màster, tutoritzat per un doctor o especialista que conjugui l’interès de l’alumne i l’interès del tema en el marc del Màster.

S’aplicaran els coneixements adquirits per tal d'englobar-los en un treball final que doni resposta a una situació o investigació real plantejada, i on s’incloguin tècniques de desenvolupament i gestió per tal de respondre a les demandes de tipus empresarial, social o mediambiental que el cas requereixi.